Publicerat

...över serverhallen, racken är fyllda och maskinerna surrar som vanligt
...över serverhallen, racken är fyllda och maskinerna surrar som vanligt
Här inne är det mest städning som återstår
Här inne är det mest städning som återstår
I kontorsrummen utanför däremot...
I kontorsrummen utanför däremot...
...är aktiviteten fortfarande intensiv...
...är aktiviteten fortfarande intensiv...
...för att få igång alla system till på måndag
...för att få alla system att gå igång och prata med varandra till på måndag.