Roms stadsrum från antiken till nutid

Publicerat

Ett utomhuscafé i solsken utanför Porta del Popolo vid Piazzale Faminio i Rom. Fasader, byggnadsmur, torn och kupol.

Café utanför Porta del Popolo vid Piazzale Faminio, Rom 2024. Foto: Kicki Eldh (CC BY)

RESERAPPORT AV KICKI ELDH ”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.” Det är det nationella målet för politikområdet Gestaltad livsmiljö. Tillsamman med ArkDes, Boverket och Statens konstråd arbetar Riksantikvarieämbetet för att nå […]

Läs hela inlägget

Skydd hävt – Kiruna stationshus rivs

Publicerat

Bebyggelseregistret fick i förra veckan in ett beslut om hävande av byggnadsminnet Kiruna stationshus. Stationshuset ligger i ett område med stor risk för sprickbildning i och med malmbrytningen och kan på sikt inte stå kvar på platsen. Efter diskussioner om hur man skall kunna bevara byggnaden, antingen genom att flytta den eller demontera och bygga […]

Läs hela inlägget

Malmberget workshop – digitalt berättande på Platsr

Publicerat

Foto: Maria Logothetis (CC-by) För några veckor sen var vi från Riksantikvarieämbetet, Agnes, Gert och Maria, i Malmberget i Gällivare för att genomföra en workshop i digitalt berättande (digital storytelling) tillsammans med deltagare från tre olika berättargrupper från Malmberget. Bakgrunden till genomförandet av workshopen handlar om hur alternativa berättelser kan skapa ökad delaktighet och engagemang […]

Läs hela inlägget

Hållbar expo?

Publicerat

Vi har tidigare här på bloggen rapporterat från vårt deltagande i Expo 2010 i Shanghai som vi genomförde tillsammans med Arkitekturmuseet, Boverket och Formas inom ramen för ett aktuellt regeringsuppdrag.  Ett huvudtema på världsutställningen denna gång var just hållbar stadsutveckling. Mängder av exempel, ”best practise”, och inspirerande och nytänkande lösningar visades upp i syfte att […]

Läs hela inlägget

Shanghai – Big foot is beautiful

Publicerat

Foto: Patrik Faming Intresseorganisationen Sveriges Arkitekter anordnade Swedish Architect’s Day at Expo 2010 in Shanghai. Yrkesverksamma arkitekter från Sverige och Kina deltog för en dialog om nutid och framtid. Medverkande var bland annat svenska generalkonsulatet i Shanghai, Lunds universitet, Kungliga tekniska högskolan, Malmö stad, och universiteten i Peking, Shanghai och i Nanjing. Sveriges generalkonsul i […]

Läs hela inlägget

Framtidens paviljong – en glimt från EXPO-världen

Publicerat

Foto:Patrik Faming Inom EXPO – området i Shanghai finns fem temapaviljonger som handlar om staden. Stadens historia och framtid, dess avtryck i landskapet, invånare, platser och komplexa strukturer skildras och illustreras i storskaliga animerade former med ett ljud- och ljusspel som imponerade på oss. Pavilion of Urban Planet åskådliggör städerna ekologiska problem med övertygande iscensättningar […]

Läs hela inlägget

When people matter – x och post-it i topp!

Publicerat

Fredagen den 24 september i den svenska Paviljongen på EXPO 2010 Den svenska paviljongen på världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai vill visa upp Sverige som ett innovationsland. Vi hade blivit inbjudna för att leda en workshop där mänskliga värden och upplevelser av staden och stadsutveckling stod i centrum. Workshopen bestod av fyra olika stationer. Vi […]

Läs hela inlägget

Shanghai – Barnens expo 2010

Publicerat

Byggverkstad. Foto: Patrik Faming Nu har vi haft våra första workshops på “Orange Education“ som är en öppen skolverksamhet för barn och ungdomar specialiserad på engelska. I Kina är det vanligt att man samlar samma typ av verksamhet längs med en gata. Gatan som Orange Education ligger på kan betecknas som en “skolgata“ med flera […]

Läs hela inlägget

Shanghai – förberedelser och månfirande

Publicerat

Foto: Daniel Nilsson Vi är samlade! Nu är vi på plats inför våra aktiviteter i Shanghai i samband med EXPO 2010. Monica Pourshahidi, Madeléne Beckman och författaren Pernilla Glaser vilka representerar Arkitekturmuset, Daniel Nilsson från Riksantikvarieämbetet och Patrik Faming, Olov Schultz och Lena Dübeck från Boverket samt vår rådgivare Wiviann Wu Sällström. Kristina Björnberg från Formas […]

Läs hela inlägget

Small people matters

Publicerat

I juli arrangerade Boverket tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet en workshop i den svenska paviljongen på världsutställningen i Shanghai. Syftet var att främja ett svensk-kinesiskt kunskapsutbyte om betydelsen av människors engagemang i en långsiktig stadsomvandling, se bloggen från juli. Den 23-24 september arrangerar de fyra myndigheterna ytterligare två workshops. Denna gång är det barn […]

Läs hela inlägget