Malmberget workshop – digitalt berättande på Platsr

Publicerat  

Simon presenterar workshopen
Foto: Maria Logothetis (CC-by)

För några veckor sen var vi från Riksantikvarieämbetet, Agnes, Gert och Maria, i Malmberget i Gällivare för att genomföra en workshop i digitalt berättande (digital storytelling) tillsammans med deltagare från tre olika berättargrupper från Malmberget.

Bakgrunden till genomförandet av workshopen handlar om hur alternativa berättelser kan skapa ökad delaktighet och engagemang för kulturarvet, och möjligheten att tillgängliggöra dessa på webben på Platsr webbplats. Arrangemanget var ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet tillsammans med Gällivare kommun och nätverket av berättargrupper från Malmberget samt Kulturskolan Stockholms mediecenter.

Läs hela inlägget

Hållbar expo?

Publicerat  

Vi har tidigare här på bloggen rapporterat från vårt deltagande i Expo 2010 i Shanghai som vi genomförde tillsammans med Arkitekturmuseet, Boverket och Formas inom ramen för ett aktuellt regeringsuppdrag.  Ett huvudtema på världsutställningen denna gång var just hållbar

Läs hela inlägget

Skrivet av 

-  Publicerad i 

Shanghai – Big foot is beautiful

Publicerat  

Foto: Patrik Faming

Intresseorganisationen Sveriges Arkitekter anordnade Swedish Architect’s Day at Expo 2010 in Shanghai. Yrkesverksamma arkitekter från Sverige och Kina deltog för en dialog om nutid och framtid. Medverkande var bland annat svenska generalkonsulatet i Shanghai, Lunds universitet,

Läs hela inlägget

Skrivet av 

-  Publicerad i 

Small people matters

Publicerat  

I juli arrangerade Boverket tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet en workshop i den svenska paviljongen på världsutställningen i Shanghai. Syftet var att främja ett svensk-kinesiskt kunskapsutbyte om betydelsen av människors engagemang i en långsiktig stadsomvandling, se bloggen från juli.

Läs hela inlägget

Skrivet av 

-  Publicerad i 

Extra allt!

Publicerat  

Lite sent omsider tänkte vi avrunda rapporteringen från Shanghai och Expo 2010 här på bloggen med en slags sammanfattande reflektion kring staden. Att med några få ord beskriva en stad som Shanghai är förstås inte lätt. Denna mångmiljon-megastad är större,

Läs hela inlägget

Skrivet av 

-  Publicerad i