Publicerat

Fortbildning online är ett bra sätt att nå ut till lärare. Foto: Sara Schesny (montage) (CC BY)

Seminarieserien Kulturarv i skolan fyller ett behov, det visar resultaten från en enkät som omfattar den senaste höstens verksamhet. I seminarierna söker de svarande inspiration och tips om hur man kan utveckla sin verksamhet. Att få tillgång till en öppen mötesplats där man kan träffa personer med samma uppgifter (oftast pedagoger) från andra institutioner är det man uppskattar mest.

Har seminarierna bidragit till ett utvecklat arbetssätt, och till att man lyckats bättre i sitt arbete med skolan? Här är bilden mer splittrad. Vissa svarar att seminarierna i viss mån bidragit, för andra har de haft liten betydelse. Det kan finnas flera förklaringar: ”den begränsade verksamhetsutvecklingen hos oss beror inte på er. Den beror på andra prioriteringar i verksamheten […] samt att pandemin påverkat vår utvecklingskapacitet så att det knappt har varit möjligt att komma vidare med det nya” som en av de svarande skrev i kommentarerna.

Vi som arbetar med seminarierna förväntar oss inte snabba förändringar. En förändrad inriktning tar tid och inbegriper ofta en hel organisation. Samtidigt kan man som individ välja att ändra arbetssätt, som exemplet nedan visar.

Behov av att möta läroplanerna
Det finns fortsatt behov bland pedagoger och andra som har till uppgift att erbjuda skolor innehåll som vi på Riksantikvarieämbetet kan arbeta med att möta. Det gäller inte minst behovet av att utveckla förmågan att arbeta online och hur man matchar sitt erbjudande med skolans behov, och utgår från läroplanerna istället för institutionens inriktning. Så seminarieserien fortsätter förstås under våren!

Vid årets första seminarium 7/2 berättade Sara Schesny på Naturhistoriska riksmuseet om hur museet når tusentals lärare över hela Sverige med sitt skolutbud, helt utan extraresurser. Seminariet väckte stort intresse och lockade ett hundratal deltagare. Sara berättade inspirerande och med stort engagemang och fick svara på många frågor. För den som missade att lyssna till Sara live finns snart det inspelade seminariet att se här.

Exemplet från Naturhistoriska riksmuseet visar effekten av att hålla online-visningar för skolklasser och att arrangera fortbildningstillfällen för lärare via nätet. Det är ett starkt alternativ till att bjuda in till fysiska möten med lärare på institutionen, inte minst om man vill nå lärare och skolor utanför närområdet.

Rigga för distansundervisning
Nästa seminarium i ”Kulturarv i skolan” genomför vi den 7/3. Det kommer att handla just om hur man riggar ett litet produktionsteam för att genomföra en rörlig distansvisning för t ex en skolklass i en utställning. Björn Sundberg, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet, ger tillsammans med kollegor en grundläggande beskrivning av hur en sändning går till, vilka roller som behövs och hur du kan komma igång med att sända online. Anmälan gör du här.

Charlotte Ahnlund Berg, Utredare på Kulturarvsstudion

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *