Gör FMIS nån nytta?

Publicerat  

Fornminnesinformationssystemet (FMIS), som är ett verktyg för professionella användare har nu varit igång sedan 2003. Vi på Kulturdataenheten på Riksantikvarieämbetet som jobbar med FMIS undrar ofta hur användarna tycker det funkar: Vad behöver vi jobba vidare med. Visst har vi löpande haft kontakt med FMIS-användarna, men nån mer heltäckande bild har vi egentligen inte haft.

Diagram över hur stor nytta användarna har av FMIS
Diagram över hur stor nytta användarna har av FMIS på en skala från 1-6.

Så då gjorde vi det man bör göra, vi körde ut en webbenkät. Och nästan 800 vänliga människor tog sig tid att svara, ytterligare svarade istället med en e-post. Tack allesammans!

Informationen från FMIS används ofta, dagligen eller flera gånger i veckan (30 resp 40 %), i alla fall av de som svarade på enkäten. Flitigast är man på de regionala museerna.

Men hur är det med nyttan? 63 % av enkätsvaren anger högsta eller näst högsta betyg vad gäller den nytta de har av FMIS. Och majoriteten tycker att FMIS inneburit en förbättring eller underlättat deras arbete. Bara 3 % anger att tillgången inte gjort någon skillnad.

Det finns helt klart saker som vi måste åtgärda. Det gäller framför allt kartan, som bör bli större och med bättre kartunderlag, och andra funktioner som hör samman med kartan. Även innehållet behöver förbättras, och digitaliseras i högre grad.

Mycket av de här sakerna kommer vi att förbättra redan i år. Det gäller inte minst den kartfunktion som vi utvecklar nu. Den kommer inte bara att stödja FMIS utan all lägesbunden information!

>>Malin Blomqvist, jobbar bland annat med FMIS på Kulturdataenheten på Riksantikvarieämbetet

Skrivet av 

-  Publicerad i 

3 Responses to Gör FMIS nån nytta?

  • Firefox-stöd! Firefox-stöd! Firefox-stöd! Wöööh!

  • Förresten, har ni verkligen tänkt igenom er undersökningsmetodik? Ni bad folk som kom till FMIS-sajten att tala om huruvida de har nytta av den. Då är sannolikheten störst att ni fångar återkommande eller t.o.m. frekventa användare. Och vad gör en person till återkommande FMIS-användare, som dessutom väljer att svara på en enkät? Jo, att hon finner att hon har nytta av FMIS. Hallå…

  • Firefox kommer vi inte att göra något åt i nuvarande inkarnation av FMIS sökapplikation. Sökapplikationen har i princip nått sin utvecklingsgräns inom den nuvarande tekniska lösningen. Istället planerar vi att ersätta den med en ny tjänst som ska likna Fornsök men ha samma funktionalitet som FMIS sökapplikation och med en betydligt bättre kartlösning. Och även fungera i Firefox!

    Vad gäller FMIS enkäten gick den ut till alla 2500 registrerade användare, inte till alla som av en händelse ramlade in på FMIS-sajten. Vi visste att inte alla användare använder sökapplikationen men vi hade ingen bra bild av hur många som gjorde det och hur de tyckte tjänsten fungerade. Svarsfrekvensen var ungefär 40%, vilket vi tycker är ganska OK. Vi diskuterade att istället göra djupintervjuer men då hade vi inte kunnat nå så många men förmodligen fått mer detaljerade synpunkter. Det fick vi nu i alla fall eftersom många lade ner tid på att skriva ingående på den sista frågan. Tack alla för det! Det här var en första mätning av hur FMIS fungerar, nästa gång kanske vi väljer en annan metod.

Lämna ett svar