Publicerat

Jan Jörnmark, som föreläste på RAÄ:s höstemöte 2006, har samlat en del av bilderna från sin hemsida, Övergivna platser, slängt in en del nytagna bilder och gett ut dem i bokform på förlaget Historiska media.

Omslaget till Jan Jörnmarks bok Övergivna platser

Denna urban exploration-farfar (hans egna ord) är docent i ekonomisk historia vid Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg och har tagit fram hemsidan pga sitt intresse för omvandling och uppenbarligen var det många som uppskattar det han gjort. Han passar också på att kommentera bilderna och sätter in platsen i ett historisk sammanhang vilket gör sidan både tänkvärd och folkbildande.

Hemsidan och boken visar bilder från en inte allt för avslägsen tid som sakta med säkert håller på att försvinna. Delar av 1900-talets bebyggelse har rivits eller håller på att förfalla. Riskerar vi att delar av vår arkitekturhistoria inte kommer att bevaras för framtida generationer? Hur ska vi bevara denna del av vårt kulturarv? Kommentera gärna och låt mig veta hur du tycker och tänker kring detta.

Läs mer nedan: