Publicerat

Hällmålningar tillhör de mer sällsynta fornlämningarna men då och då hittas nya. Det finns bara knappt 60 st kända i landet, spridda från Göteborg till Skellefteå men flest norr om Sveg. Den senaste, Hede 301, hittades den 27 maj och finns redan att beskåda i Fornsök.

Älgar tillhör de vanligaste motiven men det finns även andra figurer, människor, hjortar, skepp samt en och annan fisk, t.ex. Skellefteå socken 118. Hede 301 hittades på vägen till en grotta. Vem vill inte gå till eftervärlden som upphittare av några nyfunna hällmålningar, så ut och leta!

Hällmålningen Hede 301, en något otydlig älgfigur samt flera färgfläckar.
Hällmålningen Hede 301. Foto: Karl-Johan Olofsson

Hällmålningen med tre fiskfigurer varav en otydlig på en ljus lodrätt klipphäll.
Fiskar från hällmålningen Skellefteå socken 118.
Foto: Nina Granholm

>>Malin Blomqvist är arkeolog och jobbar med fornminnesinformation på RAÄ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *