Publicerat

Allt är inte guld som glimmar och alla runstenar har inte huggits/knackats. Man kan använda vinkelslip också.

En runsten fotad rakt framifrån med rödmålad runslinga. I ena änden avslutas slingan med ett ormhuvud. Foto: Mattias Schönbeck
Foto: Mattias Schönbeck

Min gode vän Mattias Schönbeck skickade en dag en e-post om att han hittat en alldeles unik runsten. Borde den inte registreras i FMIS? Självklart tänkte jag och vad kul! Det är ju inte varje dag man hittar tidigare okända runstenar.

Mattias hade tagit några bilder och vid första anblicken så såg det ut som en fin runsten. Men runorna var ju imålade trots att stenen skulle vara okänd och när jag började titta på detaljer så såg det mycket konstigt ut. Tulipanarosor på baksidan! För att inte tala om utseendet på runorna!! Och blandningen av gamla och nya runraden?

Runstenens baksida med blommorfigurer inristade. Foto: Mattias Schönbeck

Telefonsamtal med Mattias följde och nog var det en underlig runsten alltid. Mattias hade kommit åkande med en kollega när de plötsligt fick syn på stenen i en slänt. Tvärbromsning! På håll såg allt bra ut men här skulle det inte finnas någon runsten (för säkerhets skull kontrollerades detta i FMIS ;) ).

När de kom närmare såg de blommorna på baksidan och när de började skärskåda runorna syntes det att de måste vara gjorda med vinkelslip eller något liknande.

Runtexten har tolkats till: ”Logur vackre vittreste viking sten risti o resti”

Men nu undrar vi: vem är Logur och varför restes stenen och hur gjordes egentligen runslingan?

Om ni vill se stenen live så står den i Alberga, ungefär 7 km väster om Åtvidaberg. X6453620 Y1503384. OBS att den står på privat mark så kolla med markägaren först.

Närbild på del av runstenen, med 6 runor synliga. Foto: Mattias Schönbeck
Foto: Mattias Schönbeck

>>Malin Blomqvist är arkeolog och jobbar med fornminnesinformation på RAÄ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *