Publicerat

Om man vill beskåda runstenar innanför Stockholms tullar så får man i regel ta sig till Historiska museet på Östermalm, ett veritabelt stenkast från mitt eget skrivbord i samma kvarter. Den observante har dock säkert sett runstenen i korsningen Kåkbrinken-Prästgatan i Gamla stan, U 53 (eller Stockholm 9:1) som är inmurad i ett hus bredvid en i backen nedkörd kanon.

Runstenen U 53 i korsningen Kåkbrinken-Prästgatan i Gamla stan i Stockholm
Foto: Bengt A Lundberg

Runstenen går stilistiskt att datera till 1070-1100 och är tyvärr något skadad men stora delar av inskriften går fortfarande att läsa. Johannes Bureus skrev om stenen redan på 1600-talet men eftersom huset har en medeltida källare är det rimligt att stenen murats in långt tidigare. 1937 togs stenen ut och rengjordes och sattes åter in på ett sätt så att den fick ett bättre skydd och blev lättare åtkomlig.

Normalisering
Þor[st]æinn ok Frøygunn þau … stæin æftiR …, sun sinn.

Översättning
”Torsten och Frögunn de [läto resa] stenen efter…, sin son.”

Det finns dessutom fler uppgifter om runstenar i Gamla stan men som numera är försvunna, U 54 och Sö 274 samt en uppgift om en inskrift på en vägg, Stockholm 149:1.

Torsten och Frögunn resten stenen efter sin son men var bodde de, var har denna runsten tidigare stått? Man kan anta att den är ditforslad från närområdet, kanske har den stått vid en väg som sedan länge är borta. Finns det en tanke bakom att man valt att mura in den med framsidan utåt vid en korsning så att många förbipasserande kan se den? Vad tror du?

Det är förhållandevis vanligt med runstenar som är inmurade i kyrkor men det är desto ovanligare att de återfinns inmurade i bostadshus. Känner du till fler exempel i din närhet?

Runstenarna är indelade efter landskap där varje sten har ett unikt nummer, U 53 står t ex för Upplands runinskrifter nr 53. Utöver detta har varje runsten ett eget fornlämningsnummer i FMIS Fornsök, t ex Stockholm 9:1.

>> Johan Carlström jobbar med Kulturmiljöportalen på RAÄ

4 kommentarer

  1. Runstenarna är ju inte bara vackra att se på utan också ett sätt att komma nära inpå vikingatiden och medeltiden. De är budskap från sin samtid vilka vi kan tolka idag. Här kan vi finna spår av dialektala och geografiska skillnader, spår av ideologi och kult, resor och juridiska system med mera. Under våren och sommaren har jag fotograferat av de runstenar jag råkat passera i Kronobergs län och lagt upp dem på min blogg Testimony of the spade. Missa inte de läckra runmålningarna som finns att hitta i Dädesjö kyrka.

    Magnus Reuterdahl

  2. I Dagens Nyheter idag (10/8-2007) riktas hård kritik mot Riksantikvarieämbetets policy gällande Runverket av ett antal professor, lektorer och författare.

    Magnus Reuterdahl

  3. Kyrkor runt om här i Östergötland, har tusentals sönderslagna runstenar i sina källare..

  4. Pingback: Anonym 746523

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *