Publicerat

“Winds of change shake Romanian farms“ skriver Mark Mardell i en artikel på BBC:s hemsida. Hans intressanta artikel syftar på de förändringar som Rumäniens inträde i EU sannolikt kommer allt leda till. Rumänien är ett land där omkring hälften av befolkningen lever på landsbygden och ca 30% fortfarande är sysselsatta inom jordbruksnäringen. Som en jämförelse kan nämnas att i Sverige bor knappt 16% på landsbygden och några enstaka procent arbetar idag inom jordbrukssektorn.

Klimatsmart rumänsk bonde på väg in i EU
Klimatsmart rumänsk bonde på väg in i EU. Foto: Jerker Moström

Det rumänska jordbruket är mycket småskaligt. Av de omkring 5 miljoner jordbruksföretagen disponerar 95% mindre än fem hektar mark. I det bergiga transsylvanska landskapet finns jordbruk som är så små och ålderdomligt skötta att vi måste gå minst hundra år tillbaka i tiden för att hitta något motsvarande i Sverige. Lieslåtter, oxkärror, handmjölkning brukas inte av nostalgiska skäl utan för att det fortfarande är en ekonomisk realitet i Rumänien.

Inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik är det andra spelregler som gäller, både vad gäller ekonomisk bärkraftighet, djurskydd och livsmedelssäkerhet. En modernisering av det rumänska jordbruket är därför helt oundviklig och kanske är det den enda realistiska vägen att gå utan att förvägra de rumänska jordbrukarna en rimlig levnadsstandard. Eller?

Ekologiskt
”Ekologiskt” ängslandskap i Transsylvanien. Foto: Jerker Moström

Det paradoxala i sammanhanget är att moderniseringen av Östeuropas jordbruk sker samtidigt som EU satsar miljarder på miljöanpassning av vårt eget, sedan länge moderniserade och mekaniserade jordbruk. Vi skall använda mindre gödnings- och bekämpningsmedel, gynna småskalig livsmedelsproduktion och säkerställa den biologiska mångfalden genom att omsorgsfullt sköta de kvarvarande resterna av forna ängar och betesmarker. Det sker också samtidigt som efterfrågan på ekologiska produkter ökar kraftigt och samtidigt som vi kämpar med vårt klimatbeting genom att minska användningen av fossila bränslen. Frågan är om inte förändringens vind i själva verket är mer av ett politiskt korsdrag.

Det finns givetvis inga enkla lösningar i dessa sammanhang. En av de fåtaliga megastorbönderna i Rumänien som Mark Mardell intervjuar sätter fingret på problemen: “Do people want to look at a pretty landscape or feed people? Things look different on a full stomach.“ Men nog blir Europas landskap blir lite fattigare och mer färglöst utan det småskaliga, rumänska jordbruket.

>> Jerker Moström är kulturgeograf och jobbar med landskapsfrågor och GIS på RAÄ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *