Publicerat

Nu är den färdig – FN:s databas Cultural Heritage Laws Database.

Här kan du söka nationell lagstiftning om skydd av kulturarv. Databasen innehåller regler och lagstiftning till skydd av kulturarv, regler kring utförsel av kulturföremål, översättningar av lagstiftning och kontaktadresser samt nätadresser till nationella myndigheter. Det är medlemsländer i FN som bidragit till databasens innehåll.

Det är enkelt att söka i databasen. Du kan välja att söka på: region, länder, kulturarvskategori, teman, lagskyddstyp, nyckelord och period.

Databasen rekommenderas som ett hjälpmedel till alla som söker information om lagar och regler till skydd av kulturarvet.

>> Gun Larsson är dokumentalist (informatiker) på Vitterhetsakademiens bibliotek och arbetar där med webb, informationssökningar och användarundervisning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *