Publicerat

Free Clipart Picture of a Birthday Cake with Candles. Click Here to Get Free Images at Clipart Guide.com

Fornsök (den publika tjänsten för fornminnesinformation) fyller 1 år i veckan. Det fick mig att fundera lite på vilken respons tjänsten fått.

Vid lanseringen knäade Riksantikvarieämbetets servrar betänkligt av besökstrycket men efter någon vecka lugnade det sig och idag har Fornsök en stadig besöksfrekvens på omkring 200 om dagen. Det har inte gjorts några större marknadsföringsinsatser men de gånger det skrivits något om tjänsten har det märkts markant i besökssiffrorna. Om man jämför med hur många som kom åt informationen när den var analog så är ju 200 besökare om dagen en fantastisk siffra men mer intressant är väl frågan Hur många vill vi nå? Och vilka är det som hittat tjänsten? Hur kan vi göra Fornsök och informationen bättre/mer lätt tillgänglig?

I Fornsöks e-postlåda landar vanligen ett par tre e-postar per dag med frågor och synpunkter men även med kompletterande information. Fornsök har faktiskt fått några stammisar som regelbundet skickar in extra information och rättelser.

Synpunkterna består hittills av en hel del ros vad gäller tjänsten i sig (“Fullständigt lysande!“) men också förslag på hur den kan bli bättre (t.ex. att kunna söka på angiven koordinat), kompletterande information (bl.a. fotografier av olika lämningar) och av påpekanden om fel i informationen (t.ex. felstavade ortnamn och felaktiga geografiska positioner).

Det kommer också en del frågor om hur man hittar en specifik lämning. Många av dessa användare skulle själva ha hittat det de sökte om Fornsök haft en interaktiv karta. Det är faktiskt vad som håller på att utvecklas. Någon gång under första halvan av nästa år ska man kunna rita ut en rektangel och söka efter till exempel alla runstenar inom det markerade området. Då får vi verkligen anledning att brista ut i ett fyrfaldigt hurra!

>> Malin Blomqvist är arkeolog och jobbar med fornminnesinformation på Riksantikvarieämbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *