Publicerat

Här kommer några alldeles färska bilder från Riksantikvarieämbetets (RAÄ) och Riksutställningars (RU) nya hus i Visby. RU:s del har svart fasad, RAÄ:s del är i tre våningar med ljus fasad. Byggjobbarna har bråda dagar eftersom Riksutställningar ska flytta in i huset den 13 december. RAÄ flyttar in först nästa höst.

Statens konstråd kommer att svara för den konstnärliga utsmyckningen. Jag är med som representant för RAÄ. I förra veckan möttes vi i Visby och visade huset för de två konstmärer, som ska ge skissförslag.

Två personer står och tittar på RAÄ:s nya lokaler i Visby, molnen speglar sig i fasaden
Foto: Annika Richert

Entrén till RAÄ:s och Riksutställningarns nya lokaler i Visby
Foto: Annika Richert

Trapphus
Foto: Annika Richert

Innangården
Foto: Annika Richert

Bilderna visar bl a den gemensanma entréhallen och några utvalda interiörer. Materialen är mest glas, betong och lärkträ.

>> Annika Richert är enhetschef på Registerenheten på Riksantikvarieämbetet.