Publicerat

Idag publicerades en antal artiklar om myndigheter och bloggar i ST Press och i en av dessa får undertecknad komma till tals. Jag tänkte ta tillfället i akt och dela med mig litet av mina erfarenheter och tankar.

Bloggen som fenomen har funnits i tiotalet år men det är först på senare tid som olika myndigheter har börjat att se fördelarna med att blogga. Bloggen som verktyg kan användas till mycket, vi försöker att spegla vilka funderingar vi har i kulturmiljöarbetet och även tipsa om nyheter. Den främsta fördelen är ju att vi får en chans att nå och lyssna till en bredare krets än de vi till vardags pratar med. Kort sagt: Vi strävar efter att bli en mer öppen myndighet och få veta vad du tycker. Vi prövar också intresset för att använda små utsnitt ur våra enorma databaser genom att förpacka vår information, t ex så att den går att visa i Google earth eller i en GPS.

Och hur ska vi lyckas med det här? Inom “huset“ jobbar vi med att utveckla synen på information med inriktning på att vi ska bli bättre på att göra kunskap och information mer tillgänglig för flera människor. Bloggen i sig ska bli en av flera kanaler där vi kan få respons på vad vi gör tillgängligt, är det i rätt form, rätt saker etc. Det är också viktigt att man tillåter att medarbetaren uttrycker sig fritt på ett sätt som inte alltid behöver stämma överens med myndighetens officiella hållning till 100%. Självklart kan man inte skriva vad som helst, man är fortfarande tjänsteman när man skriver. Här gäller det att ha fingertoppskänsla och en professionell syn på sina arbetsuppgifter. Medarbetaren bör även ha viljan att föra en dialog och bemöta/svara på eventuella kommenterar.

Främst av allt så jobbar vi med att få passionerade skribenter som gillar att kommunicera, berätta om vad vi gör för spännande saker. Skribenter som gillar att andra människor ska se vad de håller på med och uppmuntra till en dialog.

Läs även artikeln om bloggar i allmänhet och K-blogg i synnerhet i Ramavtal.

>> Johan Carlström jobbar med Kulturmiljöportalen på Riksantikvarieämbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *