Publicerat

Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) deltog i Arkivens dag den 10/11-07 med stor framgång. Arkivens dag är ett samarbete mellan arkiven och omfattar alla olika typer av arkiv över hela landet.

Arkivaterial från Riksantikvarieämbetets arkiv på arkivdagen 10/11-07
Foto: Catrin Rigefalk

Trots det vackra vädret valde många att göra ett besök på Riksantikvarieämbetes arkiv på Storgatan. Det kom mer än dubbelt så många besökare till Östra stallets publika del, informationstorget, jämfört med förra året. Här finns förutom arkivet även Vitterhetsakademiens bibliotek och besöksdatorer där man kan söka i alla Riksantikvarieämbetets informationssystem och även i andra databaser som innehåller uppgifter om t.ex. fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, historiska kartor och fotografier, flera av dessa har man tillgång till hemifrån via Riksantikvarieämbetets hemsida.

Arkivmatererial från Riksantikvarieämbetets arkiv på arkivdagen 10/11-07
Foto: Catrin Rigefalk

Många passade också på att få hjälp av den personal som visade de olika söktjänsterna eller få hjälp av en bibliotekarie att söka efter böcker i biblioteket. Däremellan kunde man styrka sig med lite snacks och beundra de vackra lokalerna som invigdes 2005 i den gamla stallbyggnaden från 1800-talets början.

Temat var “Människan i arkivet“ och det kan man tolka på flera sätt. Ett trevligt bildspel visade fotografier på ATA:s personal i arbete i kontorslandskapen och i magasinen. Arkivet visade ett väldigt fint och brett urval av sina arkivalier.

Här fanns t.ex. ett manuskript, egenhändigt skrivet av Gustav III, år 1786. Hjalmar Stolpes ritningar och dokumentation över utgrävningarna på Birka mellan 1870-1890-tal visades. Han var den förste svenske fältarkeologen som systematiskt och skalenligt började rita in föremål och skelett på rutpapper. Hans gravplaner och anteckningsböcker förvaras på ATA.

Under 1940-talet påbörjas vattenkraftsutbyggnaden i norra Sverige och i och med detta kom Riksantikvarieämbetet och andra kulturinstitutioner att arbeta med undersökningar och fotodokumentation i de bygder där sjöar och vattendrag skulle regleras. En del av detta mångåriga arbete, rapporter och fotografier kunde man se i helgen.

Johnny Roosval och Ellen von Hallwyls vackra kärleksbrev finns i ATA. Ellen blev förskjuten av sin rika och mäktiga familj när hon gifte sig med Johnny som var son till en grosshandlare. Först när Johnny Roosval blev professor i konsthistoria accepterades han av den Hallwylska släkten. I ATA finns också fotografier av den konstnärlige läkaren Carl Curman tagna från 1860-talet till början av 1900-talet. Han har bl.a. fotograferat människor från alla samhällsklasser i Sverige. Fotografierna är mycket fascinerande och av hög kvalitet. Hans son, Sigurd Curman, blev senare riksantikvarie.

Arkivets öppet hus var mycket uppskattat av besökarna och de smakprov på den ovärderliga kulturskatt som finns i magasinen gav mersmak och många var intresserade av att komma tillbaka och ta del av mer material. Några hann till och med under dagen att göra sin beställning av material inför nästa besök.

Nästa år har man en ny chans att besöka arkivet på Arkivets dag den 2:a lördagen i november. Men man behöver inte vänta så länge utan alla är välkomna till Östra stallet som är tillgängligt under veckodagarna. Se Riksantikvarieämbetes hemsida för närmare information om öppettider.

>> Helena Jospeh är arkeolog och jobbar med fornminnesinformation och frågor som rör Informationstorget i Östra stallet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *