Publicerat

Behövs det verkligen en konvention för landskap? Det tycker i alla fall majoriteten av staterna i Europa. 29 av Europarådets 46 medlemsstater har nämligen redan ratificerat den europeiska landskapskonventionen. Att ratificera innebär att man förbinder sig att följa konventionens intentioner.

Som framgår av kartan nedan har Sverige alltså ännu inte anslutit sig till konventionen. Vi tillhör en liten skara tillsammans med Azerbajdzjan, Grekland, Schweiz, Malta och Serbien som signerat konventionen, dvs. godkänt och accepterat den men som inte genomfört den. Det finns ytterligare en liten exklusiv klubb med länder som varken godkänt eller genomfört konventionen. Här finner vi bland annat Albanien, Tyskland, Island och Ryssland. Vitryssland har en egen klubb eftersom man klassas som diktatur och därför inte får delta i Europarådet.

Karta över Europa med landskapskoneventionens lägesstatus utmålad

Riksantikvarieämbetet anser att Sverige snarast bör ansluta sig till de mörkgröna länderna i kartan. Vi har på uppdrag av regeringen lämnat ett förslag till genomförande av europeiska landskapskonventionen i Sverige där vi bland annat föreslår en omedelbar ratificering.

Åter till frågan, behövs det verkligen en konvention för landskap? Landskapskonventionens utgångspunkt är att landskapet är grunden för en god livsmiljö och för den biologiska mångfalden och det utgör samtidigt ett kapital i ekonomisk utveckling. Landskap är både stad och land – en odelbar helhet av naturliga processer, historiska strukturer, mänsklig praktik, minnen och upplevelser. Ganska självklara och välkända utgångspunkter kan tyckas, ändå är vi snabba med att dela upp landskapet i kulturmiljö, natur, mark, miljö, närmiljö, omgivning, bebyggd miljö, fysisk miljö, område, stadsrum, kulturlandskap, naturlandskap etc. Landskapskonventionen är angelägen därför att den utgör en ständig påminnelse om att lyfta blicken – något vi allt för ofta glömmer.

Fågelperspektiv på landskapet genom fisköga Fågelperspektiv på landskapet genom fisköga… Foto: Pål-Nils Nilsson, RAÄ.

Här kan du läsa hela Riksantikvarieämbetets förslag och här kan du läsa mer om europeiska landskapskonventionen på vår hemsida.

>> Jerker Moström är kulturgeograf och jobbar med landskapsfrågor och GIS på RAÄ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *