Publicerat

Äldre man i halvfigur.
Foto: Carl Gustaf Rosenberg, RAÄ

I IT-världen går tiden och utvecklingen snabbt. Jag tycker inte att det är så väldigt länge sedan våren 1999 då jag och två kollegor gjorde förstudien till det som skulle bli FMIS utvecklingsprojekt (FMIS står för Fornminnesinformationssystem). Det blev många sena kvällar men det var också väldigt roligt. Och hösten 2003 då sökapplikationen lanserades känns som i förrgår. Men det är väl närmast att betrakta som förhistorisk tid i IT-termer.

Nu har vi startat ett nytt utvecklingsprojekt. FMIS sökapplikation (som är handläggarversionen av FMIS) ska pensioneras och ersättas av ett nytt sökverktyg med arbetsnamnet Fornsök för handläggare. Än så länge har vi inte kommit så långt men i månadsskiftet april/maj ska det vara klart om vi har solsken i ansiktet och vinden med oss. ;)

Fornsök för handläggare kommer utseendemässigt att påminna lite om Fornsök – den publika söktjänsten för fornminnesinformation som driftsattes hösten 2006. Men den kommer att ha en interaktiv karta precis som den gamla sökapplikationen (dvs man kommer att kunna se alla sina träffar i kartan och man kommer att kunna söka via kartan). Det publika Fornsök kommer också att få en karta.

Hösten 2006 skickade vi ut en enkät till alla användare av sökapplikationen och glädjande nog fick vi många svar. Den enskilt vanligaste synpunkten bland enkätsvaren var önskemål om STÖRRE KARTA och BÄTTRE KARTA. Det har vi tagit fasta på i kravspecifikationen för Fornsök för handläggare. Den nya kartan är nästan klar och jag är väldigt nöjd med den! Allting kan alltid bli bättre men skillnaden är mycket stor i jämförelse med det lilla kartfönstret och ganska enkla kartan i den gamla sökapplikationen. För att få in ytterligare användarsynpunkter kommer vi under utvecklingsarbetet att ha en testgrupp bestående av ett antal användare av den gamla sökapplikationen.

Den första utvecklingen går ut på att i den nya miljön ta fram de funktioner som finns i den gamla sökapplikationen och i Fornsök. Men sedan ska vi också utveckla några nya funktioner (om tiden, dvs. resurserna räcker). På listan finns bl.a. att kunna göra ett datauttag utifrån en träfflista. Håll tummarna!

Till skillnad från i Danmark har vi i Sverige haft två informationssystem med fornminnesinformation – FMIS med information om lämningar på land och SjöMIS med maritima lämningar. SjöMIS har förvaltats av Statens Maritima Museer. Nu görs en genomgång av informationen i SjöMIS och därefter en konvertering till FMIS databas. Så någon gång i maj kommer man att i båda sökverktygen (det publika Fornsök och det nya Fornsök för handläggare) kunna söka efter alla kända fornlämningar oavsett om de ligger under eller över vattenytan. Läs mer om arbetet med SjöMIS här.

>> Malin Blomqvist jobbar med fornminnesinformation på RAÄ.