Publicerat

Betydelsen av mångfald och variation talas det om i många olika sammanhang, inte minst biologisk sådan. Variationsrikedomen i det europeiska landskapet lyfts fram av den europeiska landskapskonventionen.

Men EU har delvis en annan syn på saken. I början av året fick Sverige bannor av EU-kommissionen för att de svenska hagmarkerna hade för många träd. När en betesmark har fler än 50 träd per hektar så är det skog menar kommissionen. Hur var det nu han sa Henry Ford, ”Ni får välja vilken färg Ni vill bara Ni väljer svart”…


1, 2, 3, 4… Foto: Kaj Janzon.

I en interpellation till jordbruksministern ställde nyligen Tina Ehn (Mp) frågan om minstern ser någon möjlighet till en regional anpassning av den nya definitionen.

>> Jerker Moström är kulturgeograf och jobbar med landskapsfrågor och GIS på RAÄ.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *