Publicerat


Ett uppslag i Svartkonstboken. Foto:Bengt A Lundberg, RAÄ.

Den spännande isländska Svartkonstboken är en pergamenthandskrift med ursprung i 1500-talet. Boken återfinns i arkivets ämbetsarkiv 2 och innehåller olika anvisningar i form av besvärjelser och trolltecken om hur man utövar magi för att avslöja tjuvar, hur man vinner en flickas kärlek eller hur man skyddar sig mot allsköns lidande och faror. För att framkalla magsjuka hos någon ovän finner boken på råd. ”Rista dessa stavar på ost eller fisk och låt den, som du vill driva gyckel med, äta det; då skall han icke hava någon nytta av det, som han äter den dagen.”

Arkivförteckningen där Svartkonstboken ingår är nu tillsammans med en stor del av Riksantikvarieämbetets förteckningar sökbara för alla genom Visual Arkiv på nätet. I förteckningarna redovisas vilka handlingar som ingår i arkivet. För att titta i arkivhandlingarna är du välkommen att kontakta arkivet för att beställa fram material.

>> Alexandra Franzén är arkivarie och jobbar med digitalisering av arkivförteckningar.