Publicerat


Den yngre generationen på upptäcktsfärd på Hols gärde (Hol 7:1). Foto: Henrik Zedig.

Hur får vi de människor som permanent eller tillfälligt vistas i länet (Västra Götalands län) att bruka det gemensamma kulturarvet? Det frågade vi på Kulturmiljöenheten oss i samband med ett enhetsmöte hösten 2005. Upprinnelsen var en artikel i en morgontidning som handlade om det stora historieintresset i Sverige. Aldrig hade det funnit så många populärhistoriska tidskrifter och skönlitterära verk om vår historia.

Om nu intresset för förhistoria och historia var så stort, hur skulle då vi kunna få folk att besöka kulturarvet och på plats kommunicera de spännande historier som de vårdade kulturmiljöerna berättar?

För att få svar på den sistnämnda frågan genomfördes en inledande förstudie våren 2006. Det enda vi visste var att vi ville använda oss av Internet. Viktigast var därför att göra en omvärldsanalys för att se hur andra myndigheter och museer runt om i Europa presenterade sina kulturarv och/eller kulturmiljöer på Internet.

När analysen var gjord stod det klart att vi ville skapa en utflyktsguide till Västra Götalands historia genom att presentera våra kulturmiljöer med hjälp av en interaktiv karta, det vill säga GIS, och att vi också ville ha en dialog med de människor som besökte de presenterade miljöerna. En annan viktig faktor var att sidorna skulle vara lättnavigerade. En kravspecifikation togs fram och ett konsultföretag byggde den webbaserade GIS-applikation som idag heter Historia på plats. Till applikationen är det kopplat en gästbok där besökarna kan skriva ner sina intryck och funderingar, samt lägga upp egna bilder från platserna. På sommaren 2006 var applikationen klar och under året lades ett antal besöksmål in. Arbetet fortsatte under 2007 och idag är 40 av länets 300 vårdade kulturmiljöer inlagda i Historia på plats. Tanken är att ytterligare tio besöksmål ska läggas in under 2008 och att man successivt ska föra in nya varje år.

Nu ligger så äntligen Historia på plats ute (www.historiapaplats.se) och förhoppningsvis får vi denna sommar svar på om vi genom denna Webbaserade GIS-applikation kommer att lyckas nå ut till länsinvånarna och få dem att besöka vårt gemensamma kulturarv.

>> Henrik Zedig är arkeolog och jobbar på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *