Publicerat


Kalkmålningar i Hästveda kyrka efter konserveringen 1940. Foto: Axel Kulle

Flytten till Visby är klar, men arkivet och biblioteket är kvar i Stockholm med sina stora magasin och allt vad de innehåller…

I arkivet tittar jag ibland på något i den stora arkivserie som är ordnad efter landskap och stad eller socken. (Serie F I, Antikvarisk-topografiska dossierer, som påbörjades 1880. Se Visual Arkiv.) Här finns handlingar fram till idag som berättar om vad som har hänt på en viss ort med fornlämningar, kyrkor, byggnadsminnen och annat som berör kulturmiljön.

Vad hittar man till exempel för spännande om Hästveda socken i Göinge i Skåne? En socken med ett samhälle som ligger på södra stambanan mellan Osby och Hässleholm och som man ibland åker förbi med X2000 utan att ens hinna läsa stationsskylten.


Bondgård i Essetorp i Hästveda socken. Teckning från 1909 av skriftställaren Pehr Johnsson i Broby. Källa: ATA

Här är några exempel på vad jag hittade i arkivmapparna:

  • Handlingar visar att Hästveda kyrka från tidig medeltid har förstklassiga kalkmålningar av Everlövsmästaren från slutet av 1400-talet. Målningarna togs fram och konserverades 1940 av konservatorn Axel Kulle från Malmö (se bilden ovan).
  • Ett brev från korpralen Sven Nilsson från 1945 uppmärksammar en historisk gravplats på Rävninge byallmänning. Enligt ortens berättelser stod här ett slag mellan danskar och svenskar (i början av 1700-talet). De stupade begravdes på platsen, där det också finns två forntida högar. Efter en besiktning av landsantikvarien Harald Olsson 1946 fick lantbrukaren Arvid Persson uppdraget att mot en ersättning på 40 kronor snygga upp och röja enbuskar på området, vilket han utförde ”väl och omsorgsfullt”.
  • Flera arkeologiska rapporter från Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet (UV Syd) är gjorda i samband med vägdragningar eller husbyggen. Bland annat har man undersökt ett gravfält från vendel- och vikingatid. (En sökning i Fornsök visade att det finns inte mindre än 152 registrerade fornlämningar i Hästveda socken.)

Detta och mycket mer…ibland är det svårt att slita sig…för det är kul att resa i tid och rum!

>> Anna Boman jobbar med bildfrågor och arkivets bildsamlingar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *