Publicerat

K-samsök - modell

Nu är det på pricken ett år sedan som en samling likasinnade drog igång ett projekt kring museidata som fick det kryptiska namnet K-samsök. En viktig aktör för projektets tillblivelse var regeringens museikoordinator Christina von Arbin . Målet som en arbetsgrupp satte upp, då för ett år sedan, var att utveckla en så kallad webservice. Poängen med K-samsök är att den gör det enklare för institutioner att tillgängliggöra sina data (bilder, föremål, fornlämningar osv) samt för webbutvecklare (som också kan vara institutioner) att bygga tillämpningar som använder kulturarvsdata i olika former.

På bara ett år har projektet gått från idé till färdig produkt vilket är racerfart för min bransch.  Idag presenterar vi resultatet (i dagsläget i version 0.96, beta) för de som engagerat sig i projektet och visar en demo som på enklast möjliga sätt visar att K-samsök fungerar (mer om demon framöver).

K-samsök syns inte (det är ingen söktjänst) utan kan liknas vid en kopplingsdosa där informationsägare (t ex ett museum eller RAÄ) kopplar upp sig. K-samsök indexerar sedan informationen och de som använder sig av K-samsök söker ner i indexet istället för direkt i databaserna och presenterar sedan resultatet på sin egen webbplats. På detta sätt behöver den som vill bygga t ex en söktjänst endast anpassa sig efter K-samsöks protokoll och inte skräddarsy lösningar för varje databas som man vill kunna söka ner i. Tanken är att detta ska underlätta för flera att bygga nischade tjänster, kanske inriktade på målgrupper vi själva inte tänkt på.

I dagsläget indexerar K-samsök data från Riskantikvarieämbetet, Historiska museet samt Västarvet – totalt 1,78 miljoner poster och fler kommer det att bli!

Det har varit en stor pedagogisk utmaning att förklara vad K-samsök är och vad det inte är. Den är ingen söktjänst utan skapar förutsättningar för att bygga söktjänster. Kanske hade ett annat namn (utan orden ”sam” och ”sök”) underlättat, å andra sidan är det en fördel att namnet skvallrar om att det handlar just om samsök.

Även vi på RAÄ kommer att använda K-samsök i olika sammanhang så håll ögonen öppna!

Vad tycker du, är det glasklart? ;)

>> Johan Carlström jobbar med K-samsök på Riksantikvarieämbetet.

2 kommentarer

  1. Pingback: Anonym 5042
  2. Pingback: Anonym 5079

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *