Publicerat

För många museer, arkiv och bibliotek och leverantörer av samlingssystem för ABM-sektorn kan det vara av intresse att erbjuda integration mot K-samsöksindexet. Vi på Curalia har ju varit anlitade för att utveckla det centrala K-samsökindexet, dess API och Javanoden för skördning till K-samsök. Internt har vi samtidigt i vårt Projekt Wunderkammer tagit fram en verktygslåda för utveckling av kundanpassade samlingsystem och givetvis har vi då passat på att möjliggöra sökning i K-samsök från denna vertygslåda som det nu också finns ett demo av.

Rent tekniskt har vi valt den allra enklaste vägen att söka i K-samsök: Fritextsökning via SRU mot hela K-samsökindexet med svar i XML-format. Wunderkammer i sig får också svar från sin egen lokala databas så K-samsökXML:en blev bara en lite annorlunda variant att styla om till det HTML-svar som användaren ser. Att pusha ett K-samsöksvar som (Media-)RSS för att titta på resultatet fick vi ”automagiskt” eftersom Wunderkammer skapar RSS för alla söksvar.

Vidare har vi valt att inte visa upp K-samsökobjektens detaljdata i Wunderkammer utan om användaren klickar på ett objekt i träfflistan så kommer de till dess objektpresentation i sitt ursprungssystem. Det skulle gå att från K-samsök begära ut ett objekts RDF-data och styla det till ett HTML-svar men vi ville få upp en K-samsökning på banan snabbt så det har vi prioriterat ner i dagsläget. Givetvis går det också att sätta en Javanod som skördar data från en Wunderkammerinstans till K-samsök men Wunderkammers nuvarande testdata hör förstås inte hemma i K-samsökindexet!

Så, har vi stött på några problem? Har allt gått som på räls? Huvudsakligen ja, men ett litet detaljproblem är att Västarvet har tolkat K-samsökspecarna för mappning av data på ett sätt och Historiska museet och RAÄ på ett annat. Det innebär att i Wunderkammer mallstyrda presentation visas objektens klassifikation olika – helt enkelt för att de har mappats olika. Andra tillämpningsutvecklare skulle stöta på samma problem så här är det viktigt att K-samsöksprojektet förtydligar sina specar och ensar mappningen.

>>David Haskiya är verksamhetsutvecklare och projektledare på Curalia.

Ett svar

  1. Pingback: Anonym 768694

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *