Publicerat

Efter en månads introduktion i Stockholm av intressanta möten både med tjänstemän på arbetsplatsen och med aktörer utanför, kom jag till Visby. Den första månaden ägnade jag mycket till att komma in i livet på en ö. Jag lyckades hitta boende och började successivt ta mig an de arbetsuppgifter som stod mig till förfogande.

Då en praktikplats genom min utbildning omfattas av 10 veckor introduktion av arbetsplatsen, och sedan 10 veckor projektarbete, kom min tid i Visby innebära en fortsättning av att sitta med på stora och små möten. Jag satt med i programskrivning, workshops, arbetsplatsträffar, seminarium, avdelningsmöten och allt annat som jag skulle ha fått vara med på om jag faktiskt varit anställd. Dessutom fick jag följa med ner i smedjan, besöka konservatorslabben, sitta med vid inskrivningen av en fornlämning i FMIS, prata med en kommunikatör och med ett par olika chefer om deras roll och ansvarsområden. Samtidigt har jag också fått vara med i möten med exempelvis Hembygdsförbundet, Länsstyrelsen och Kommunen. Jag har verkligen fått lära mig jättemycket och tiden har gått snabbt. Nu har jag en god överblick av Riksantikvarieämbetet som organisation och central aktör, så tack allesammans för det!

>> Carin Emenius har varit praktikant på Riksantikvarieämbetet under våren 2009. Hon gjorde praktiken genom Kulturmiljöprogrammet på Linneuniversitetet (tidigare Kulturarv och Samhällsanalys, Kalmar Högskola).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *