Publicerat

Projektarbetet handlade om att se vilka skyddsfunktioner som fanns för kulturhistoriska landskap i Europa. Först var tanken att bara fokusera på länderna runt Östersjön, men kom med tiden även att rymma bland annat Norge, Island, Storbritannien samt Rumänien. Arbetet med att varje vecka beta av två till tre länder passade mig perfekt. Som person vill jag gärna förstå helheten, inte bara utifrån ett nationellt perspektiv, utan också från ett internationellt perspektiv. Därför var det en god början att börja leta efter liknande centrala kulturmiljövårdsförvaltare i Europa. Det var från den infallsvinkeln som jag kunde angripa land efter land efter land. Jag fokuserade på “kulturhistoriskt värdefull miljö, skydd i landet“ istället för att bara söka efter “kulturreservat“. Samtidigt gick jag in i projektet med en målmedvetenhet om att det finns, frågan är bara var, för att därefter söka i staternas lagtexter. I Rumänien, Storbritannien (såklart), Estland och Litauen fanns dessa på engelska. I Finland fanns de statliga sidorna på svenska. Norge och Danmark förstod jag som svensk, även om dessa två även erbjöd besökaren goda engelska sidor.

Projektet gick väl och jag kunde dra slutsatser att det faktiskt finns sådana områden som i skyddsform och karaktär påminner om våra svenska kulturreservat. För den nyfikne, kan ni läsa mer om mitt projektarbete via den offentliga hemsidan där den inom kort kommer att finnas tillgänglig.

>> Carin har varit praktikant på Riksantikvarieämbetet under våren 2009. Hon gjorde praktiken genom Kulturmiljöprogrammet på Linneuniversitetet (tidigare Kulturarv och Samhällsanalys, Kalmar Högskola).