Publicerat

Få hävdar väl idag med trovärdighet att jorden är platt, men jag skulle vilja påstå att det på sätt och vis vore ganska praktiskt om den var det. Arbetar man med geografisk information så ställs man ständigt inför dilemmat att jorden är rund men kartan platt. För att lösa avbildningen av den sfäriska verkligheten i kartform behövs en projektion och ett referenssystem. Principen för detta kom man på redan i kartografins barndom men matematiken har hela tiden förbättrats i takt med att kunskapen om vår jord utökats. Införandet av positionering med hjälp av satelliter från 1970-talet och framåt gav möjligheten att beskriva jordens egenskaper med mycket hög precision.

I Sverige har vi under flera år tillämpat ett referenssystem som kallas för RT90 men nu pågår hos många myndigheter med Lantmäteriet i spetsen en övergång till ett nytt referenssystem, SWEREF99. Detta är ett modernare system som bygger på en jordmodell som visserligen inte är platt men dock betydligt mer exakt än den som låg till grund för vårt gamla RT90.

Vi på Riksantikvarieämbetet håller just nu på att genomföra en förstudie för att se över hur vi skall lägga upp arbetet med att övergå till SWEREF. Övergången kommer att påverka bland annat våra digitala system för forn- och bebyggelseinformation men också vårt interna arbete med geografisk information.

klotter_250
Ahaa…

Vill du veta mer om övergången från RT90 till SWEREF? Studera då bilden ovan alternativt besök Lantmäteriets hemsida om införandet av SWEREF. Vill du veta mer om vad övergången får för konsekvenser för dig som användare av Riksantikvarieämbetets digitala information? Kontakta Daniel Langhammer på Enheten för informationsförsörjning, han håller i vår förstudie om SWEREF.

>> Jerker Moström är kulturgeograf och jobbar med landskapsfrågor och GIS på Riksantikvarieämbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *