Publicerat

Är juli en semestermånad? Inte för alla. Niklas Eklund på Mogul jobbade på ordentligt och jag hjälpte till på ett hörn. Det blidde en del nyheter i K-samsök som kommer att synas senare i höst. Det viktigaste är hantering av koordinater enligt följande:

Tillämpningar kan söka efter alla objekt inom en rektangel med t ex:
boundingBox=/RT90 ”1628000 6585000 1628490.368 6585865.547”
dvs två koordinatpar som definierar rektangelns motstående hörn

Många koordinatsystem stöds (mha geotools) och då anges de med /EPSG:xxxx. Men det finns också konstanter för vissa vanliga system (”RT90”, ”SWEREF99”, ”WGS84”). Default om man inte anger nåt koordinatsystem med ”/”-modifieraren är SWEREF 99 TM (3006).

Som grädde på moset har vi också infört pointDistance:
pointDistance =”675000 6555000 30″ (punkt + avstånd i km)
Man anger alltså en punkt och en radie i km och får då träff på alla objekt inom den cirkeln.

pointDistance-sökningen använder dock en del minne då den läser upp en massa koordinatvärden för att kunna filtrera på avstånd – det är inga jättemängder men vi får testa hur krävande det blir.

Det är inte bara tillämpningarna som kan använda de olika koordinatsystemen, naturligtvis kan producenterna också göra det. Vi transformerar mellan koordinatsystemen i centralnoden efter behov.

>>Börje Lewin, teknisk projektledare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *