Publicerat

Som ett tidigare blogginlägg berättar om har Kulturhusens dag den 13 september som tema ”Sverige-Finland, en delad historia”. Det hänger ihop med märkesåret 1809 när Finland och Sverige skildes åt efter många hundra år som ett gemensamt rike.

Jag hade nöjet att vara med och leta bilder i samband med planeringen av evenemanget, som Riksantikvarieämbetet håller i tillsammans med Hembygdsförbundet. Två bilder jag hittade i vår bilddatabas Kulturmiljöbild visar lite av spännvidden i temat.

Den ena bilden är en färglagd etsning från omkring 1800, gjord av Johan Fredrik Martin efter en bild av den svenske målaren Pehr Hilleström (1732-1816). Bilden, från Rosenhane-samlingen i vårt bibliotek, visar en interiör från ett allmogehem i Savolax. Det var just från Savolax i östra Finland som många under 1500- och 1600-talen flyttade till Sverige, bland annat till otillgängliga skogsbygder i Dalarna och Värmland där de koloniserade vildmarken och gjorde marken odlingsbar genom att svedja (bränna) den.

Allmoge i Savolax, Finland, Allmoge i Savolax. Akvatint över konturetsning av Johan Fredrik Martin efter Pehr Hilleström d.ä. Ca 1800.

Den andra bilden är ett foto från Södertälje taget av fotografen Pål-Nils Nilsson, troligen i slutet av 1970-talet. Södertälje är en av de  svenska industristäder som många finländare utvandrade till under de så kallade rekordåren på 1960- och 1970-talet, när behovet av arbetskraft var stor i den svenska industrin.  Bruken och bruksorterna i Mellansverige har också tagit emot många finländare under olika tider.

Fartyg på Södertälje kanal. Bilden troligen från slutet av 1970-talet. Foto: Pål-Nils Nilsson

Själv tycker jag att årets tema är särskilt kul eftersom jag har vissa rötter i Österbotten i Finland – och jag kommer helt klart att botanisera i den långa listan över aktiviteter den 13 september, för att välja ut något intressant att besöka. Läs mer om Kulturhusens dag på vår hemsida!

>>Anna Boman arbetar med bildfrågor på Riksantikvarieämbetet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *