Publicerat

En skrivare/kopiator med papper på
Foto: Margareta Bergstrand

Kan man standardisera kulturvård? Vad är SIS, CEN och ISO? Fredagen den 4 september samlades ca 150 personer från museer, arkiv, bibliotek och andra kulturvårdsinstitutioner för att delta i seminarium om SIS-standarder inom kulturvård. I övriga samhället används standarder för att hålla ordning på stort och smått.  Standarder har bl.a. resulterat att el-kontakter och proppar blir mer och mer lika i hela världen medan det har varit svårare att standardisera hålslagning av papper.

Kathrin Hinrichs Degerblad, ordförande för den svenska kommittén SIS/TK 479 presenterade hur man jobbar med standardisering av kulturvård på europeisk nivå. Flera svenskar är aktiva i de olika arbetsgrupperna och förhoppningen är att det blir fler. De har påbörjat arbetet med att sätta upp standarder för hur man tar prover för analys på kulturföremål, vilken terminologi som används, hur man utformar museimagasin och museimontrar samt hur man transporterar och packar kulturföremål. Den senare är nu färdig för att gå ut på remiss. Någon konstaterade att “detta är ett stort kunskapsprojekt“. Jag instämmer i detta och har förhoppningar om att det kommer att vara användbart som en kvalitetssäkring vid upphandlingar och utlån av föremål mellan museer.  Jag fick definitivt uppfattningen att det är värdefullt med standarder även inom kulturvård och att detta är en viktig uppgift för Riksantikvarieämbetets personal att arbeta med och påverkar utifrån sin kunskap. Det innebär även ett värdefullt samarbete med landets museer. Jag ser fram emot att ta del av och se fler färdiga standarder!

>> Erika Hedhammar är konservator och jobbar med förebyggande konservering på Riksantikvarieämbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *