Publicerat

Skärmdump från Kringla med en karta över England

Vi har i utvecklingen av Kringla valt att använda Google Maps istället för Lantmäteriets kartor som Riksantikvarieämbetet idag använder i t ex Fornsök och Platsr. Anledningarna är flera. Googlekartan är snabb med sin vektorgrafik och täcker mer än bara Sverige vilket är viktigt då många svenska museer och arkiv har material från andra delar av världen än Sverige. Man skulle t ex kunna visa vilken ort ett föremål är ifrån på kartan via att plocka in koordinater för orten i Google maps (se skärmdumpen ovan). Resultatet blir såklart inte lika exakt som när det finns exakta koordinater för objektet (t ex en fornlämning) men det ger ändå en fingervisning om var i världen platsen ligger. Att Google maps även, sedan en tid,  ger oss tillgång till Lantmäteriets flygkartor är en trevlig bonus. :) Detta öppnar även upp för att visa data från t ex Europeana i framtiden.

En nackdel är att det finns områden i Sverige som är mindre detaljerade men det är något som förhoppningsvis förbättras med tiden. Ett alternativ skulle vara att ha lantmäteriets kartor som ett valbart lager men det är inget som är aktuellt för den första betaversionen, men kan tillkomma senare om det är efterfrågat. Vad tycker du?

>> Johan Carlström är projektledare för utvecklingen av Kringla på Riksantikvarieämbetet

Ps. Idag hade vi sprintdemo nr 2. Det börjar likna nåt som jag skulle kunna tänka mig lansera. :) Ds.