Publicerat

Ett nytt API har utvecklats till K-samsök som går att använda istället för det tidigare SRU gränssnittet.

Syftet med detta API är att göra det möjligt att utföra mer avancerade sökningar mot K-samsök som inte är möjliga att utföra med SRU. Detta API innehåller utöver klassiska sök funktioner även metoder för att utföra avancerade statistiska funktioner samt metoder för att skapa facet sök metoder i tillämpnings applikationer.

De metoder som finns i API:et i dagsläget är:

search: är en vanlig sök funktion som returnerar poster matchande det sök kriteria som skickas med metoden. Skillnader mellan detta API och SRU är att det finns stöd för sortering av resultatet enligt valfritt index. Det är också möjligt välja att få hela RDF dokumentet för post eller endast presentations delen (som man får i SRU)

statistic: är en mer avancerad version av metoden scan från SRU. Skillnaden mellan dessa är att man har kan ange flera index om man så önskar.

statisticSearch: är en hybrid av ovanstående två metoder. Precis som statistic så funkar den som en scan från SRU bortsett från att man även här kan ange flera index om så önskas. Sen kan man också filtrera resultatet efter önskat sök kriteria.

allIndexUniqueValueCount: Är en metod utvecklad för att utföra ”drill down facet” sökningar.

facet: Är utvecklad för att göra vanliga facet sökningar.

Beskrivning av API:et och alla dess metoder och parametrar finns på API:ets dokumentationssida.

//Henrik Hjalmarsson, systemutvecklare

Ett svar

  1. Pingback: Anonym 768715

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *