Publicerat


Foto: Johan Larsson (CC-by)

Förra veckan medverkade jag på museerna vårmöte i Falun där jag bl a presenterade Kringla på Idétorget (korta projektpresentationer á 10 min). Temat var ”Samverkan för framtiden” och det blev en hel del bra samtal. Tack till kollegorna på Dalarnas museum och ni andra som gjorde konferensen möjlig. Presentationen av Kringla uppskattades och jag fick många positiva kommentarer.

Utvecklingen av Kringla kommer att fortsätta under året, under mars gjordes en del förvaltningsutveckling, bl a dessa ändringar och tillägg är:

  • Du kan nu söka på fraser, t ex “svarta jorden“. Det går även att exkludera ord genom att skriva ett minustecken framför, t ex ’svärd -brons’.
  • Där objekt har fotografier/bilder så står upphovsmannen nu utskriven vid tumnageln under “sammanfattning“ och “detaljerad info“.
  • Antalet bilder står nu utskrivet i mediafliken.
  • Det finns nu en möjlighet att få en fast länk till enskilda objekt. Länken hittar du till höger om “dela/bokmärk“.
  • Sedan tidigare försöker Google maps att peka ut en ungefärlig plats på kartan när ett ortnamn finns nämnt i ett objekts beskrivning men utan att det finns några exakta koordinater. För att göra det tydligare att det handlar om ungefärliga positioner så står detta nu tydligare utskrivet (klicka här för exempel). Det står även utskrivet när Google maps inte lyckas matcha mot någon plats på kartan.
  • Det finns nu en länk som heter ”visa metadata” långt ner till höger på sidan, klickar du på den ser du vilka parametrar från K-samsök som används för respektive del av objektspresentationen. Inget för den breda allmänheten men det underlättar för oss när vi vidareutvecklar och kan vara användbart för institutioner som mappar som data som K-samöks protokoll.

Under första halvan av året kommer vi att låta användarna testa Kringla och komma med feedback och önskemål kring vidareutveckling. Detta kommer att göras via användartester och via det forum som finns på www.kringla.info/forum. Har du frågor eller kommenterar kring hur Kringla fungerar eller förslag på hur det kan göras bättre så tveka inte att skriva en rad eller två så kommer det med i bruttolistan över utvecklingsinsatser.

Jag kan även meddela att vi under våren kommer att utveckla en mobilapplikation till Kringla för operativsystemet Android. Anledningen att vi utvecklar för mobiltelefoner och specifikt Android (och inte t ex iPhone eller Symbian) är:

  • Vi vill öka vår kompetens och undersöka hur kulturarvsinformation kan tillgängliggöras via mobila enheter.
  • Android är baserat på öppen källkod vilket ligger i linje med Riksantikvarieämbetets ambition att använda öppen programvara och kod.
  • Vi tror att Android, i o m att det inte är bundet till någon specifik telefon, kommer att få ett stort ökat antal användare under året.

Vi kommer att behöva testare av applikationen, skicka en e-post till kringla [at] raa.se om du vill vara med och testa.

>> Johan Carlström är projektledare för utvecklingen av Kringla på Riksantikvarieämbetet

Ett svar

  1. Pingback: Anonym 45028

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *