Publicerat

Riksantikvarieämbetet har i uppdrag av regeringen att förvalta och vidareutveckla den digitala infrastruktur som skapats genom K-samsök. Detta fortsatta arbete bör genomföras i samarbete med berörda myndigheter, institutioner och ideella organisationer. Som ett led i den processen, och för att bredda kontaktytorna i sektorn, behöver vi träffa dem som jobbar operativt med frågorna ute i landet. Under vecka 20 genomförde vi därför en första resa till Göteborg, Lund och Kristianstad. Vi (Lars Lundqvist, Johan Carlström, Johanna Berg och Maria Logothetis) höll tre möten och träffade företrädare för ungefär femton lokala museer och andra kulturarvsinstitutioner, närmare bestämt:

•Â Â   Göteborgs konstmuseum
•Â Â   Göteborgs sjöfartsmuseum
•Â Â   Göteborgs stadsmuseum
•Â Â   Helsingborgs museer (med Fredriksdal & Kulturmagasinet)
•Â Â   Kulturen i Lund
•Â Â   Landskrona museum
•Â Â   LUHM (Lunds universitets historiska museum)
•Â Â   Malmö museer
•Â Â   Mölndals museum
•Â Â   Regionmuseet Kristianstad
•Â Â   REGIS
•Â Â   Röhsska museet
•Â Â   Skånes arkivförbund
•Â Â   Skånes hembygdsförbund
•Â Â   SMVK (Statens museer för världskultur)
•Â Â   Österlens museum

Vår ambition var att nå potentiellt nya informationsleverantörer till K-samsök som vi inte haft så mycket kontakt med tidigare. Vi ville lyssna av vad som händer på olika institutioner och diskutera gemensamma utvecklingsfrågor. Förhandskunskapen om K-samsök var på lite olika nivåer, men de flesta var eniga om att K-samsök är viktigt. De ser det både som en teknisk lösning och som en katalysator för att se sina egna samlingar och databassystem i ett större perspektiv.

En återkommande fråga rör avgiftsuttag (för bilder) kontra fri och gratis information. RAÄ förespråkar en så öppen hållning som möjligt, men varje informationsförvaltare måste fatta beslut om sina egna samlingar. Det finns t ex flera institutioner, särskilt i södra Sverige, som samarbetar med professionella bildbyråer som sköter deras försäljning. Upphovsrättsfrågan togs också upp flera gånger, det finns många frågor och utmaningar och flera av deltagarna efterlyste en central hantering av dessa frågor. K-samsök kan i dagläget inte lösa dessa frågor, men är lyhört för diskussionen och har tekniskt stöd för olika typer av licenser som t ex Creative Commons.

Maria presenterade Platsr vilket var uppskattat och vid alla tre tillfällena spånade vi om hur sajten skulle kunna användas inom olika museers verksamhet. Viktigt är att den inte är en plattform för att skjuta ut institutionens information/fakta i stora mängder, utan att man spelar efter ett communitys regler och skapar berättelser och interagerar med andra användare.

Vi är nöjda med den input vi fått av engagerade mötesdeltagare på de olika orterna. Det finns stort intresse för frågorna och mycket värdefulla erfarenheter och idéer i alla typer av organisationer. Nu vet vi bättre än förut hur institutionsföreträdarna ser på problem och möjligheter i den digitala utvecklingen, och det är helt avgörande för att vi ska kunna komma vidare i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Denna första resa kommer att följas upp med flera möten senare under året i bl a Umeå, Uppsala och Stockholm. Mer om det senare.

>>Johanna Berg, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet

2 kommentarer

  1. Pingback: Anonym 768735
  2. Pingback: Anonym 768736

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *