Publicerat

På måndag åker vi till EXPO 2010 i Shanghai tillsammans med Boverket, Forskningsrådet Formas och Arkitekturmuseet. Där anordnar vi en workshop på temat When people matter – om sociala och kulturella aspekter inom hållbar stadsutveckling. Vi som åker från Riksantikvarieämbetet är Anita Bergenstråhle-Lind, Michael Frisk och jag själv.

Syftet med workshopen är att främja ett svensk-kinesiskt kunskapsutbyte om betydelsen av människors engagemang i en långsiktig stadsomvandling. Vidare har den som mål att utveckla  ett forum för levande diskussion om vad det sociala kapitalet och kulturarvet betyder för en hållbar stadsutveckling.

Workshopen är en aktivitet inom ett regeringsuppdrag om hållbar stadsutveckling som Miljö- och Kulturdepartementen har gett till Arkitekturmuseet, Boverket, Forskningsrådet Formas och Riksantikvarieämbetet.

Läs mer i pressmeddelandet.

Vi hoppas kunna rapportera direkt från Shanghai här på bloggen hur det hela avlöper.  Även Boverket kommer blogga från Shanghai så gå gärna in på deras blogg.

>> Jerker Moström är kulturgeograf och jobbar med landskapsfrågor, stadsutveckling och GIS på RAÄ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *