Publicerat

I juli arrangerade Boverket tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet en workshop i den svenska paviljongen på världsutställningen i Shanghai. Syftet var att främja ett svensk-kinesiskt kunskapsutbyte om betydelsen av människors engagemang i en långsiktig stadsomvandling, se bloggen från juli. Den 23-24 september arrangerar de fyra myndigheterna ytterligare två workshops. Denna gång är det barn och deras upplevelser av staden som står i fokus.

Deltagandet i världsutställningen är en del av arbetet med ett gemensamt regeringsuppdrag att stärka förutsättningarna för en hållbar stadsutveckling genom ökad samverkan mellan miljö- och kulturpolitiken. Uppdragets huvudfokus är att visa positiva effekter av att lyfta fram sociala och kulturella aspekter i hållbarhetsarbetet. Arrangemanget i september är även en del av Sweden Architecture Week som äger rum i den svenska paviljongen den 23-27 september.

Den 27 september deltar vi i ’Arkitekternas Dag’, arrangerad av Sveriges Arkitekter, då bl a sinosvenska samarbetsprojekt inom området arkitektur och planering presenteras.

Representanter från myndigheterna kommer här på denna blogg att delge er såväl stora som små intryck och reflektioner. Välkommen att följa vårt arbete i Shanghai!

Världsutställningen i Shanghai har temat ”Better City Better Life” och man räknar med 70-100 miljoner besökare, varav 95 % kinesiska. Sammanlagt deltar 242 länder, varav ett fyrtiotal med egna utställningspaviljonger. All verksamhet i Sveriges paviljong utgår från temat ”Spirit of innovation” och har fokus på hållbarhet, kommunikationer och innovationer. Ytterligare information finns på www.expo2010.se samt www.expo2010.cn

>> Daniel Nilsson är kulturgeograf och arbetar med samhällsbyggnadsfrågor på Riksantikvarieämbetet. Det rör bland annat hur kulturarvet kan användas som resurs för utveckling och tillväxt. Daniel arbetar även med ett regeringsuppdrag om hållbar stadsutveckling i mötet mellan miljö- och kulturpolitiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *