Publicerat

Byggverkstad. Foto: Patrik Faming

Nu har vi haft våra första workshops på “Orange Education“ som är en öppen skolverksamhet för barn och ungdomar specialiserad på engelska. I Kina är det vanligt att man samlar samma typ av verksamhet längs med en gata. Gatan som Orange Education ligger på kan betecknas som en “skolgata“ med flera fritidshem och skolor med olika specialinriktningar. På lekfulla sätt försökte vi i två olika slags workshops fånga barnens perspektiv och upplevelser av staden och de gav oss massor av inspiration och nya tankar tillbaka. Barnen, som är mellan fem till tio år, var verkligen engagerade och kreativa. De byggde en gemensam stad i miniatyr i vilken också träd, människor och djur hade sin plats. Höga, låga, runda hus av alla slag, färger och former växte fram. Kinesiska lärare och vi ifrån Sverige hjälpte till och lyssnade vad som är viktigt och fint i en stad och där man bor.

Av papper, kartong, pinnar, sax, tejp och lim går det att bygga en stad. Foto Patrik Faming

På ovanvåningen satt barnen i smågrupper och ritade och förklarade. Frågan var bland annat – Du får besökare från yttre världsrymden och ska förklara “vad är en stad?“ Sedan ritade de unga personliga “kartor“ över deras viktiga platser och hur de rör sig i staden.

Madeléne Beckman, pedagog på Arkitekturmuseet och författarinnan Pernilla Glaser, med hjälp av skolans lärare, lockar fram barnens egna bilder av staden. Foto Patrik Faming

Som belöning för sitt arbete fick varje barn ett fint diplom. Foto Patrik Faming

Shanghai101923 Olov Schultz, Boverket och Daniel Nilsson, Riksantikvareämbetet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *