Publicerat

Fredagen den 24 september i den svenska Paviljongen på EXPO 2010

Den svenska paviljongen på världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai vill visa upp Sverige som ett innovationsland. Vi hade blivit inbjudna för att leda en workshop där mänskliga värden och upplevelser av staden och stadsutveckling stod i centrum.

Workshopen bestod av fyra olika stationer. Vi möttes av nyfikna och mycket engagerade människor som gärna ville dela med sig av sina idéer, känslor och drömmar kring stadsutveckling. Vissa besökare närmade sig stationerna lite blygsamt, kanske ovana av det personliga och det direkta tilltalet i övningarna, medan andra deltog med “liv och lust“ utan att tveka.

Den mest populäraste stationen var också den enklaste. Den handlade om att besvara frågorna Hur luktar en stad? och Hur låter en stad? på en post-it lapp. Resultatet blev en fantastisk vägg – ett färgsprakande lapptäcke bestående av hundratals lappar.

I modellverkstaden växte fantasifulla hus fram – både låga och höga. Hus kan vara runda – transparanta och ha ett träd i mitten av vardagsrummet!

En annan övning lyfte frågan om hur staden ska utvecklas och hur man helst vill bo. Det visade sig att de flesta vill bo med sin familj i låga hus och vill förflytta sig till fots eller med järnväg.  Många ville renovera istället för att riva och det fanns ungefär lika många som ansåg att staden skulle utvecklas långsamt istället för snabbt. Mycket intressant bild med tanke på att Shanghai och Kina växer explosionsartat. Shanghai har idag uppskattningsvis 20 miljoner invånare – det är två Sverige.

Besökarna fick även uppdrag riktade till sig som bland annat kunde handla om att på vägen hem stanna till på ett favoritställe eller prata med någon som man inte träffat förut.

På gruppens vägnar

Daniel Nilsson, Riksantikvarieämbetet och Patrik Faming, Boverket