Publicerat

Foto:Patrik Faming

Inom EXPO – området i Shanghai finns fem temapaviljonger som handlar om staden. Stadens historia och framtid, dess avtryck i landskapet, invånare, platser och komplexa strukturer skildras och illustreras i storskaliga animerade former med ett ljud- och ljusspel som imponerade på oss.

Pavilion of Urban Planet åskådliggör städerna ekologiska problem med övertygande iscensättningar av de förstörande processer som städer alstrar såsom massiv förorening, utarmning av arter och utvinning av material genom gruvdrift.  Det var inte mycket som var nytt för oss innehållsmässigt men presentationen var överväldigande. En sal dominerades av en 30 meter bred jordglob skjuter upp genom golvet. Vi väntade med spänning på vilka lösningar som skulle presenteras i denna påkostade utställning. Men dessvärre var det vi såg varken något nytt eller imponerande. ganska tungsinta lämnade vi paviljongen.

Foto: Patrik Faming

Två av dessa fem temapaviljonger ligger på den andra sidan av Huangpu-floden (sett från den svenska paviljongen), Pavilion of Footprint och Pavilion of Future. Pavilion of Footprint skildrar olika städers historia, rådande dåtida filosofier och uppfinningar i form av stora skulpturer, och filmer. Pavilion of Future, Framtidspaviljongen, innehöll en av de bästa utställningarna vi besökte under vår vistelse. Den speglar 1900-talets framtidsvisioner av staden och hur verkligheten nu har blivit (förvånande lik). Planeringsideal och modeller av städer åskådliggjordes i filmer och megaformat, till exempel Ebenezer Howard’s idé om trädgårdsstaden under 1800-talets slut. Paviljongens speglade också tänkbara lösningar för 2000-talet, främst gällande avancerad teknik som kan leda till hälsosam, “intelligent“ och harmonisk livsmiljö i städerna. Vi lämnade utställningsområdet en aning skeptiska och samtidigt med en känsla av försiktig optimism.

2010-09-26 Bloggarna i Shanghai

Daniel Nilsson och Patrik Faming

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *