Publicerat

Foto: Patrik Faming

Intresseorganisationen Sveriges Arkitekter anordnade Swedish Architect’s Day at Expo 2010 in Shanghai. Yrkesverksamma arkitekter från Sverige och Kina deltog för en dialog om nutid och framtid. Medverkande var bland annat svenska generalkonsulatet i Shanghai, Lunds universitet, Kungliga tekniska högskolan, Malmö stad, och universiteten i Peking, Shanghai och i Nanjing.

Sveriges generalkonsul i Shanghai, Bengt E Johansson påpekade i sitt öppningsanförande att Sverige är i Kina för att sälja processer och system och inte för att sälja kopior.

Tony Clark, CENTEC vid svenska ambassaden i Peking, talade om Incoming Chinese projects for Swedish Architects and planners in Tianjin and Tangshan.

Ett antal närvarande svenska arkitektföretag presenterade sin verksamhet. Intressant var bland annat en presentation av AIX Arkitekter som utvecklade möjligheten att använda moderna prefabricerade träkonstruktioner som kan transporteras sjövägen till Kina.

Professor Yu Kongjian, dekanus för landskapsarkitekturavdelningen vid universitetet i Peking höll ett mycket bejublat anförande under temat The Chinese challenge to build sustainable Cities. Han hänvisade till Kinas långa historia med lindade fötter. Att ha små fötter har representerat ett tecken på hög status. Man kan se det som en metafor för stadens landskap menade han, ett uttryck för det onaturliga och oanvändbara: “The Little Foot Landscape“. I staden odlas inte persikoträden för sina frukters skull utan för sin dekorativa blomning. Fiskar odlas inte för att ätas utan för att betraktas. Människor på landsbygden, med olindade fötter i naturlig storlek, skördade och fiskade och har haft ett annat förhållningssätt till sin livsmiljö.

Yu Kongjian framhöll att vi behöver “The Big Foot Revolution“. Det är dags för en förändring och Yu Kongjian föreslog två strategier.

1. Utveckla ekosystemtjänster och alternativa ekologiska system på alla nivåer. “Landscape urbanism“ kan vara en lösning.

2. “Big foot is beautiful“! Utveckla en annan estetik. Exempel på det är att återvinna våtmarker och låt produktionsgrödor ingå i parkerna såsom i den strandnära park inom utställningsområdet som har projekterats av föredragshållaren.

Christer Larsson, Arkitekt och stadsbyggnadsdirektör i Malmö talade under rubriken Den svenska modellen av hållbar stadsutveckling. Han beskrev en vision av en mångfunktionell stad som är både småskalig och storskalig. Genom att foga samman stadens delar kan man skapa bättre förutsättningar för social integration. Avsikten är att skapa bygga en ram för nya livsstilar och nya arbetsplatser, det fjärde stadsrummet. Christer betonade den sociala-kulturella delen av hållbarhet och att bygga på förtroende, öppenhet och kunskapsdelning.

Sveriges Arkitekters nya publikation Architecture for Everyday Life – Sustainability by Sweden delades ut. Publikationen ges ut med stöd av miljöminister Andreas Carlgren och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Regeringsuppdraget till miljö- och kulturmyndigheter om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling presenterades av museichef Lena Rahoult och de uppdragsgemensamma aktiviteterna under denna vecka i Shanghai presenterades av Pernilla Glaser.

2010-09-27 Bloggarna i Shanghai

Daniel Nilsson och Patrik Faming

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *