Publicerat


Foto: Jonas Bolin

Det slog mig just som jag är på väg att lämna Ämbetet, Gotland och landet för välbehövd semester att jag borde rapportera av min resa till Danmark och Nodem 2010. Blev påmind idag om detta så jag präntar ner några snabba rader om resan, konferensen och dess innehåll.

Själva resandet gick allt från ifrån bra. Det tycks som om någon eller något motarbetade mig vid varje station med start i Visby där jag nästan inte fick komma med flyget. Efter mycket problem med hotell, bokningsproblematik på konferensen och 13 timmars härlig försening kom jag dock hem igen till ön i gott skick.

Men nog om det!

Konferensen var mycket intressant men kanske inte helt rätt för mig. Det digitala spelade andrafiolen på denna digitala museikonferens. En sak kunde jag observera: Vi ligger mycket bra till! Alla projekt som presenterades – med undantag från mitt eget Kringla Android samt ett skotskt och ett irländskt projekt- var i mångmiljonklassen. Budgetarna fick vår egen verksamhet att anta dvärgproportioner. Presentationerna skedde under mycket buller och bång och det underströks hur banbrytande, unikt och svårkonstruerat – men framförallt – hur dyrt respektive projektet var.

Ett exempel är The Wall,  som marknadsförs som en 12 meter lång touchscreen. Den visade sig i själva verket bestå av fyra plexiglasskivor som tillsammans med ett par flankerade utställningsmonter som tillsammans mätte 12 meter. Skärmarna byggde på ett infrarött plan med bakomliggande (sittande direkt över huvudet på användaren) ir-kameror och med fyra separata Ubuntu-datorer. Varken informationen eller utförandet imponerade. Så sammanfattningsvis vill jag klassa ’The Wall’ som ett projekt med mycket färg och form med litet innehåll till en mycket hög kostnad.

Man visade också upp ett imponerande system för att simulera det danska folktinget, där barn och ungdomar får chansen att vara politiker för en dag. Guiden förklarade att det var det mest komplexa system som någonsin byggts. Det man framhöll mest och som gjorde intryck på  besökarna var att det var hela 48 datorer varav 3 servrar.

De flesta presentationerna följde en liknande formel. Mycket pengar, men problem att nå fram med innehållet.  Den danska motsvarigheten till Platsr1001 fortellingar – hade trots sin stora budget och påkostade reklamkampanj svårt att nå ut och deras applikation (iPhone) hade bara 1700 nerladdningar. Det kan jämföras med Kringla Mobil som i dagsläget har över över 7000 nerladdningar, varav 2784 aktiva installationer (38%).

Två av föreläsningarna var särskilt intressanta, en med Pranav Mistry, MIT  som handlade om framtidens interaktion. Presentationen bygger till stor del på hans föreläsning på TED 2009. Den andra föreläsningen presenterades av  Michael Edson från Smithsonian Institute arbete med information, informationsteknologi och webben.

Michael Edson hade stor påverkan på auditoriet. Innan hans föreläsning talades det mycket om portalbyggen. Michael Edson pekade på ”portalernas” tillkortakommande och framhävde att en långt mer framkomlig väg är en mer öppen syn på webbnärvaro. Efter denna presentationen försvann portalbegreppet ur diskussionerna och ersates av ’webbnärvaro’ – ett ”nytt” buzzword. Så kan det gå!

Så det fanns en del spännande, men också en konferens med ganska mycket snack och lite verkstad. Nästkommande konferens blir troligen i Stockholm 2013 och då får svenska museer en möjlighet att visa upp vad som åstadkommits!

>>Jonas Bolin arbetar som systemutvecklare på Riksantikvarieämbetet. Arbetar bland annat med K-samsök och Kringla Android.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *