Publicerat

Imorgon fredag (2011-01-14) kommer vi att implementera Solr i K-samsök vilket kan innebära att tjänsten ligger nere periodvis.

Solr är ett superset av Lucene. Den är mer kraftfull och har mer funktionalitet. Vi kommer att kunna svara upp mot fler och mer avancerade önskemål från omvärlden. Solr gör det även möjligt att ha ett distribuerat index. För närvarande har vi redundans i flera led för att kunna hålla en hög driftsäkerhet, men vi har haft en enda K-samsökserver. Med Solr kommer vi att vid behov kunna  sätta in fler servrar, där en är master och de andra är slavar.

>>Johan Carlström, projektledare