Publicerat

Birgitta Hoberg har nu varit i Sydafrika i en månad, arbetande för African World HeritageFund. Detta är hennes andra resebrev.

Resebrev 2 (3 mars 2011)

Efter en månad här börjar man bli varm i kläderna och få rutiner. Arbetet här är inte som hemma. Byråkratin är enorm. Eftersom fonden är inrymd i South AfricanDevelopment Bank, sköts administrationen av banken. Jag har ett skrivbord på kontoret men ingen dator har kunnat ordnas och följaktligen ingen internetuppkoppling. Därför är jag på fonden på förmiddagarna, men går hem och skriver på min egen dator på eftermiddagarna.

Under den här månaden har jag granskat och kommenterat två kommande nomineringar från Zambia och Ghana vilka avser kulturlandskap som formats av århundraden av hållbart utnyttjande av naturresurser och besjälade av förfädernas andar .

Jag arbetar också med ett utkast till en ny kurs om konfliktberedskap som sannerligen behövs i Afrika; både vad gäller öppna konflikter som krig och inbördeskrig men också sådana konflikter som uppstår mellan lokalbefolkning och nationalparker. Det handlar ofta om uttag av naturresurser som lokalbefolkningen alltid gjort och som förbjuds när ett område blir nationalpark.

Jag granskar slutrapporter från genomförda projekt för att se om dom kan genomföras på ett rationellare sätt.

Det mest tidskrävande arbetet har varit utarbetande av en broschyr om nomineringsprocessen som också innehåller ett förslag till temata för kommande afrikanska nomineringar inom kulturområdet. Som tur är finns det publicerade analyser att tillgå om vad som är luckor i det kulturarv som Afrika har. Framför allt nämns Rock art, Hominid sites (Afrika är människans vagga) Freedom- and Slave trade och Spiritual landscapes.

Kontakt med ambassaden i Pretoria

Slutligen har jag etablerat kontakt med Svenska Ambassaden i Pretoria. Fondens chef och jag ska träffa ambassaden igen den 16 mars för att utröna hur ett ev. samarbete ser ut och om det finns några utsikter till finansiellt stöd för fond eller projektverksamhet.

Fritiden ägnas åt natur eller världsarv.

The cradle of  Humankind inte långt från Johannesburg, ett grottkomplex med fossila lämningar från åtskilliga miljoner år, besöktes härom veckan.

Förra helgen Kruger National park som är fantastisk med the Big 5 och mycket  annat. Tänk att grundaren Paul Kruger redan på 1880-talet var så framsynt att han grundade denna park som är Afrikas äldsta nationalpark. Tack Paul Kruger!

Nu till helgen till Kimberley för att titta på industriminnen från den stora diamantruschen tid med Rhodes i spetsen.

Birgitta Hoberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *