Publicerat


By: BootheredByBees (CC by)

Som jag tidigare skrivit om här antog Riksantikvarieämbetet i juni 2010 en Policy för digitalpublicering av i synnerhet bilder. Den baserades på ett omfattande underlagsarbete som finns sammanställt i den interna rapporten Fritt fram! Utredning rörande policy för Riksantikvarieämbetets informationsmängder. Under hösten och vintern har arbetet gått vidare med förankring och beredning, och den sista februari passerades ytterligare en viktig milstolpe.

Riksantikvarieämbetets strävan är att myndighetens information ska vara maximalt tillgänglig, öppen och fritt användbar för så många som möjligt. Därför har myndigheten nu fattat beslut om att märka huvuddelen av sina bilder och andra informationsresurser med Creative Commons-licenser (CC). Stora delar av materialen saknar av olika skäl upphovsrättsligt skydd, och de kommer att märkas med Public Domain Mark (pdmark). En tredje kategori utgörs av de resurser som fortfarande är under skydd och där myndigheten inte disponerar rättigheterna. Hur dessa material ska hanteras återstår att se, men en rimlig princip måste vara att prioritera digitaliseringsinsatser till det som kan komma till störst nytta.

I beslutet ingår vidare andra initiativ för att bereda vägen för en smidig CC-process. Dit räknas informationsarbete både internt och externt, viss kompetensutveckling, översyn rörande märkning av publikationer samt förtydliganden i avtal med anställda och arvoderade uppdragstagare. Till detta kommer ett omfattande arbete med att konkret märka de olika materialen. Som vanligt väljer vi att angripa det från den enkla sidan, det vill säga vi börjar med de data som är rättsligt fria och okontroversiella. Stegvis närmar vi oss sedan de mer komplicerade materialen, och tar en sak i taget. Varje lång resa börjar med ett litet (enkelt) steg…

>> Johanna Berg jobbar som verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet

Ett svar

  1. Pingback: Anonym 106186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *