Publicerat

PwC

I måndags hade PwC ett seminarium om Är kommuner och landsting redo för tredje generationens e-förvaltning. Torr rubrik men det var en bra debatt och intressant information.

Debatten körde igång direkt och det handlade mycket om att e-förvaltningsfrågan inte ska ägas av IT-avdelningen utan det är en verksamhetsfråga. Den kanske till och med ska ägas av styrelsen.

Det är ofta som myndigheterna inte orkar ta de stora organisations- och budgetförändringar som krävs för att införa e-förvaltning.

I undersökningen som PwC har gjort bland cheferna och generaldirektörerna på Sveriges myndigheter och kommuner så visar det sig att de flesta ser nyttan med sociala medier men att det kommer att ställas andra krav på verksamheten.

Endast en fjärdedel av myndigheterna har en strategi eller policy för sociala medier och bland kommunerna är det över hälften. Intressant. En aspekt som kom fram var att kommunerna kanske är mer ängsliga och känner att de måste ha en, medan en del myndigheter ser att det ingår i kommunikationspolicyn.
En annan förklaring kan vara att kommunerna faktiskt är närmare medborgarna än vad myndigheterna är.

Sedan pratades det om öppna data. Många tycker att det är viktigt men ganska många har dock inga konkreta planer på att göra sin data öppen.
Många verkade rädda för vad de ska göra med den och vem som är ansvarig för att svara på frågor om datan när exempelvis en kommersiell aktör inte kan svara.

Känslan man får är att många ser inkomstmöjligheter försvinna och dessutom vill man skydda sin data. SMHI togs givetvis upp som ett klockrent exempel på en sådan myndighet.

Jag länkar upp hela undersökningen så fort jag får fatt på den.

Henrik Löwenhamn, kommunikatör, Riksantikvarieämbetet
Foto: Lars Lundqvist (CC-BY)