Publicerat

”Människors tillgång till kultur ska ses som lika viktigt och självklart som att bussen och tåget går – det är lika viktigt som övrig infrastruktur i samhället.” Det var en av ståndpunkterna i paneldebatten under Almedalsveckan (6/7)  som anordnades av Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Region Skånes kulturnämnd. Finns det en rörelse från statlig till nationell kulturpolitik? Vilken roll ska staten fylla i förhållande till regioner och kommuner och vad betyder det för kulturpolitiken i framtiden? Detta var huvudämnet för diskussionen med statliga och regionala företrädare inom kultursektorn.

Kulturen allt viktigare inom övriga politiska områden
Från oss på Riksantikvarieämbetet representerade Anita Bergenstråhle-Lind som är bitr avdelningschef på Samhällsavdelningen.
– Statens, regionernas och kommunernas roller har och kommer att förändras successivt. Vi ser genom den här förändringen en ökning av de kulturella aspekterna i övriga politiska områden, för vem kan säga nej till en god livsmiljö? Det kommer att krävas än mer samspel och samverkan mellan stat och region och den nationella överblicken behöver vässas. Vår roll ska vara strategiskt understödjande för regionerna för att de ska kunna föra kulturpolitiken framåt, säger Anita i sitt inledande anförande.

 ”Vi måste göra upp spelplanen”
De flesta frågeställningarna kring statens roll landade hos Kennet Johansson på Kulturrådet. Stundtals hettade diskussionen till då Annelie Stark från Västra Götalandsregionens kulturnämnd utkrävde svar från Kulturrådet kring frågor om tillit, dialog och sätt att mötas på olika arenor. Deras retorik med humor och ödmjukhet inför dessa stora frågor drog med sig publiken i såväl skrattsalvor som spontana applåder.
– För att nå tillit krävs klarhet i hur spelreglerna ser ut. Stat, kommun och region har organiserat sig på ett sätt som aldrig tidigare skett, nu måste vi bygga upp en spelplan och system för kommunikation oss sinsemellan för att ta oss vidare. Sverige ligger långt framme, vi är en ledande kulturnation, säger Kennet Johansson på Kulturrådet.

Vad händer med kulturen i avfolkningsregioner?
En viktig fråga från Berit Högman, kulturutskottet Sveriges Riksdag handlade om vad som händer med mindre regioner som inte har automatisk tillväxt. Hon uttrycker en oro över att människors rätt och tillgång till kultur blir beroende av var man bor. Hur olika får det bli? Yngve Peterson, kulturnämnden Region Skåne tycker att trots att Sverige är en ledande kulturnation ska vi inte nöja oss.
– Varför vara nöjda om det vi har inte är tillräckligt bra?

Vems ansvar är kulturarvet?
Frågan om vem som har ansvar för kulturarvet svarade Anita Bergenstråhle Lind på, liksom frågan om hur stora olikheter som staten kan acceptera vad gäller utbud på regional och kommunal nivå:
– Alla har ansvar för den mångfald av kulturarv som finns i vårt land. Och vad gäller olikheterna är det svårt att ge en rekommendation som är samma för alla. Det viktigaste är att politikerna på kommunal och regional nivå har koll på vad som finns och hur behovet ser ut.

Medverkande:
Berit Högman, kulturutskottet Sveriges Riksdag. Kennet Johansson, kulturrådet. Anders Flanking, kulturutskottet Sveriges Riksdag. Annelie Stark, Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Yngve Peterson, kulturnämnden Region Skåne. Anita Bergenstråhle-Lind, Riksantikvarieämbetet. Moderator, Calle Nathanson, Sveriges kommuner och landsting.

Seminariet besöktes och refererades av:
Christina Lingdén, kommunikatör, Riksantikvarieämbetet