Publicerat

Besöker DIK:s seminarium med en intressant sammansatt panel bestående av Karin Linder, ordförande DIK, Gustav Hoffstedt, (M), Jenny Westfält, bitr museichef Gotlands museum och Rolf Källman, Riksantikvarieämbetet. Samtalet leddes av Willy Silberstein.

Det var ett uppfriskande samtal i en ganska enig panel där man verkligen ansträngde sig för att inte hamna i en pengadiskussion utan istället talade om möjligheterna med digitaliseringen, samt andra aspekter och utmaningar som digitaliseringen av kulturarvet för med sig. Den nya tekniken påverkar på många sätt och panelen inleder med att räkna upp fördelarna: Ökad demokratisering, delaktighet, tillgänglighet, möjligheter att ta del av information och inhämta kunskap före, under och efter ett museibesök, möjligheter för myndigheter och institutioner att föra en dialog med medborgarna.

Den främsta utmaningen rör frågor kring upphovsrätt och kostnader för det digitaliserade materialet. Representanter från Riksarkivet fanns på plats i publiken och pekade på problemet att de är tvungna att ta betalt för materialet. Ett annat exempel är Sveriges Television som Gustav Hoffstedt menar brottats med frågan länge:  ”Det är till exempel därför jag inte får se Trolltyg i tomteskogen”, säger Gustav och många i publiken skrattar igenkännande. Han menar att digitaliseringen måste komma alla till del gratis, det ska finansieras via skattsedeln.

Panelen är enig om att upphovsrättslagstiftningen på området behöver ändras och moderniseras och det krävs kunskap och samordning mellan myndigheter och institutioner. 

Rolf Källman tycker att det finns en onödig rädsla för att göra fel: ”Våga tänja gränserna, det goda uppsåtet måste få styra”.  Han menar också att det krävs mer råd och stöd, enkla regler för vad som gäller för copyright och licensiering. Och Karin Linder håller med och tillägger: Informationen är vår gemensamma kulturella allmänning och rättighet. På frågan om museer och bibliotek kommer att behövas i framtiden svarar hon att behovet kommer att öka – i den flod av information och tjänster som redan nu finns kommer det att behövas proffs som kan hjälpa till att hantera och värdera informationen. Jenny Westfält håller med: ”Digitaliseringen bidrar till ett ökat intresse och det kommer fortsatt finnas behov av att få uppleva kulturarvet på riktigt, där står museet för ett mervärde”

Rolf Källman fick avrunda med orden: ”Nu har vi öppnat kranarna, om tio år har detta skapat en mängd möjligheter – tjänster och företeelser som vi inte har en aning om idag!”

Samtalet på Gotlands museum besöktes av:
Christina Lingdén, kommunikatör, Riksantikvarieämbetet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *