Publicerat

E4:an norr om Gävle med Högbackasjön till höger

Foto: Pål-Nils Pålsson

FMIS, Riksantikvarieämbetets digitala informationssystem för fornminnen, behöver ett nytt registreringsverktyg. De program som vi använder idag börjar bli föråldrade och vi har under årens lopp samlat på oss en mängd idéer om hur man kan göra registreringsarbetet enklare och smidigare.

Under hösten och vintern gör därför jag och mina kollegor Ingemar Johansson, Johan Andersson och Maria Carlsson en förstudie, där vi undersöker hur ett nytt registreringsverktyg bör se ut. Själva utvecklingsarbetet kommer att göras under nästa år och förhoppningsvis kan vi som arbetar med FMIS börja använda det nya verktyget 2013 (peppar peppar). Tanken är att det ska bli en webbapplikation som kan användas både av oss handläggare på Riksantikvarieämbetet och de externa registrerare som arbetar med den nuvarande registreringsklienten och FältGIS.

Det är mycket att undersöka innan utvecklingsarbetet kan börja. Tanken är att fornminnesinformationen i framtiden ska läggas in i FMIS genom en helt digital process. Arbetet med den så kallade digitala produktionskedjan har legat på is sedan vår avdelning flyttade till Visby, men i och med utvecklingen av det nya registreringsverktyget behöver arbetet nu tas upp igen. Den nya applikationen kommer inte i sig att förändra hur arkeologiska undersökare och inventerare rapporterar in sin information till Riksantikvarieämbetet. Men för att den ska kunna användas även i framtiden måste vi redan nu börja fundera på vad en digital produktionskedja kommer att innebära.

Just nu arbetar vi för fullt med att ta fram en budget för nästa års utveckling. För att kunna göra det kartlägger vi våra krav på den nya registreringsapplikationen och undersöker vilka alternativ som finns.

Hanna Larsson arbetar med förstudien för en ny registreringsapplikation till FMIS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *