Publicerat

Roller, resurser och ansvar

Styrgrupp

 • Godkänner projektplan
 • Godkänner delleveranser och slutleverans
 • Tar beslut om budget och tidsramar.

Projektgrupp

Består av projektledare och delprojektledare för Teknik, Externt innehåll och Internt innehåll.

Projektledare

 • Ansvarar för projektplanen.
 • Ansvar och uppföljning av ekonomi.
 • Styr över hur pengarna används inom projektet
 • Föredragande inför styrgrupp
 • Sammankallande för styrgrupp och projektgrupp.
 • Ansvarar för att projektet kommuniceras enligt kommunikationsplanen.
 • Acceptanstestning
 • Lägesrapporter till styrgrupp
 • Ansvarar för uppföljning och utvärdering
 • Slutrapport

Delprojektledare Teknik

 • Teknisk kontakt mot leverantör
 • Acceptanstestning

Delprojektledare Externt innehåll/Internt innehåll

 • Ansvarar för delprojektens genomförande och implementering av ny extern och intern webbplats.

Webbgruppen

De som ingår i webbgruppen bör vara kontaktperson för sin enhet i projektet. De ansvarar för att informera sin enhet om vad som händer samt säkerställa resurspersoner i referensgrupper och i arbetsgrupper.

Referensgrupper

Referensgrupper och arbetsgrupper ska sköta leveranser av information från varje enhet samt bistå vid acceptanstester för att se svagheter och komma med synpunkter

 • Extern webbplats: extern referensgrupp utgörs av externa användare. Intern referensgrupp utgörs av medarbetare på Riksantikvarieämbetet som ingår i webbgruppen.
 • Intern webbplats: referensgrupp utgörs av medarbetare på Riksantikvarieämbetet som ingår i webbgruppen samt ytterligare personer.

Referensgruppens deltagare är med för att utifrån sin enhets behov och önskemål bidra till

 • Identifikation av användare
 • Informationsstruktur
 • Systemet förväntade funktionalitet
 • Grafisk form

Dessutom bör det i referensgruppen finnas en dedikerad person som ansvarar för materialleveranser från varje enhet och som bistår i migreringsprocessen då allt material ska överföras till de nya webbplatserna

Styrgrupp
Catharina Hammarskiöld, KO
Lars Lundqvist, IU
Anna Thulin, IT

Projektgrupp
Monica Ivnäs, projektledare
Henrik Löwenhamn, delprojektledare extern webb.
Christina Lingdén, delprojektledare intern webb.
Björn Linde, teknisk projektledare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *