Publicerat

Den senaste veckan har vi som jobbar i projektgruppen gått omkring med en fjär blick och med effektkartor för vårt inre. Det lackar mot avrop som ska lämnas till leverantörerna innan jul. Därför har fokus legat på att sätta våra önskelistor på pränt och definiera konkret hur vi vill att det nya cms:et ska fungera. 

Önskelistorna för webbplatserna är långa. Samtidigt är våra behov inte så tekniskt avancerade. Det som är knäckfrågan i webbutvecklingsarbetet är vårt sätt att arbeta och dela med oss av vår kunskap. Vi hoppas och tror att önskelistorna vi formulerat ska vara några steg i rätt riktning på väg mot webbplatser som handlar mer om att kommunicera än att informera.

För intranätet handlar det om att öppna upp för sociala funktioner och samarbetsformer, där det finns utrymme för dialog och samtal, något som behövs i vår geografiskt och organisatoriskt utspridda organisation. För våra externa webbplatser handlar det om att skapa innehåll och struktur som ännu tydligare berättar om och skapar nyfikenhet och kunskap om kulturarvet.

Överst på kravspecifikationen hamnar tillgänglighetsfrågor och sökfunktioner. Hårda nötter att knäcka men vi hyser tillförsikt även här. Om allt går som det ska kommer vi att skicka in kravspecifikationerna tillsammans med avropet den 16 december till de sex leverantörerna på avropslistan. Imorgon fredag går vi igenom det sista med styrgruppen och hoppas knyta ihop avropssäcken därefter.

Hej från projektgruppen genom Christina Lingdén

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *