Publicerat

En ny metod har tillkommit i API:et i o m version 1.1, getRelationTypes:

getRelationTypes

Visar relationer som ett objekts context kan ha till ett annat objekt. Metoden retunerar namn med dess invers(reverse) samt svenska titeln.

PARAMETRAR

relation (obligatorisk)
Med den här parametern anger du vilken relationstyp du vill lista. Om du vill se alla relationstyper så anger du “all“.

Exempel
http://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?method=getRelationTypes&relation=all&x-api=test

Denna information finns även i dokumentationen för API:et

/Johan Carlström – systemansvarig K-samsök