Publicerat

Ljusets återkomst ger ännu mer energi till arbetet med de nya webbplatserna. Grovarbetet med att kravformulera och avropa är slutfört och så snart avtal är skrivet med en leverantör, så sätter grovarbetet med att skapa igång. Vi är i halvlek helt enkelt.

Ett slitet men relevant uttryck: Rom byggdes inte på en dag.
Utifrån de anbud som kommit in så ser vi att vi varit realistiska med budget och tidsram. Även om den senare är något snäv i fas ett. För det är precis vad vi gjort, delat upp projektet i olika faser. Syftet är att inte ta för stort grepp på en gång. Det är bättre att lämna utrymme för olika funktioner att utvecklas, för det är när man börjar använda sig av verktyget som vi kommer att upptäcka nya behov. Och behov vi tror att vi har nu kanske inte är verkliga behov.

Den viktigaste framgångsfaktorn är att vi i myndigheten gör allt för att leverantörerna ska kunna hålla deadline genom att bistå med information, arbetskraft och leverera det material och underlag som vi enas om ska finnas på webbplatserna.

Att tänka i tid
Riksantikvarieämbetets nya webbplatser kommer att vara ett av andra viktiga strategiska verktyg i visionsarbetet Tänka i tid 2011-2013. Med visionen som styrdokument kopplat till processkartläggningen och de pågående utvecklingsprojekten driver vi arbetet med ett användarperspektiv i fokus. Den nya strukturen kommer att bygga på användarnas intresseområden och ämnen och inte efter hur organisationen ser ut. Enligt projektgruppens förslag kommer också de nya redaktionerna att skära över linjeorganisationerna i ett avdelningsgenomgripande samarbete bland annat i syfte att förhindra parallella sidor med samma information.

Samtidigt som arbetet med att få webbarna på plats, så arbetar vi även med planeringen hur de ska förvaltas och med en webbpolicy. Policyn ska inte begränsa användarna utan tvärtom bidra till ett förhållningssätt som gör att användarna känner sig säkra i vad som är möjligt att göra på webbplatserna. Förhoppningen är att det bidrar till mer aktivitet.

Vid närmare eftertanke är arbetsnamnet CMS 2012 inte riktigt klockrent eftersom vårt arbete är så mycket mer än att leverera en teknisk lösning. När vi går i nästa fas kan det få ett namn som mer relaterar till vår verksamhet och hur vi vill uppfattas och hur vi vill kommunicera med varandra och med vår omvärld.

Några hållpunkter för projektet

Februari
14 – Leverantör vald
16 – Strukturarbete med webbgruppen i Stockholm
23 – Strukturarbete med webbgruppen i Visby

Mars
5 – Leverantören sätter igång arbetet med webbplatserna
Workshop om hur redaktionerna ska organiseras (datum ej fastställt)
Användartester (datum ej fastställt)

April
Fokus på materialleveranser från organisationen
Utbildning av redaktörer och administratörer
Användartester (datum ej fastställt)

Maj
Full fart på utvecklingsarbetet

Juni
Lansering

Monica Ivnäs, projektledare CMS 2012

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *